Razpis programa Civitates za krepitev neodvisnega novinarstva

Razpisi

Razpis programa Civitates za krepitev neodvisnega novinarstva

Civitates je iniciativa, ki je predana spodbujanju demokratičnih vrednot v Evropi in že aktivno podpira projekte in programe za krepitev vloge civilne družbe. Želijo podpreti tudi neodvisno novinarstvo v javnem interesu, saj imajo novinarji ključno vlogo v demokratični družbi, v Evropi pa delujejo pod čedalje močnejšimi pritiski. Medijska svoboda je ogrožena, zaupanje v medije nizko, na preizkušnji pa so tudi njihovi poslovni modeli. Civitates želi omogočiti ne le preživetje, ampak tudi rast in razvoj neodvisnega novinarstva.

Finančno bodo podprli osnovno delovanje neprofitnih medijev, pri čemer nikakor ne bodo posegali v uredniško avtonomijo. Sprejemajo prijave neodvisnih novinarskih organizacij, pravnih oseb, ki aktivno delujejo vsaj 12 mesecev, ne zastopajo strankarskih interesov, ustvarjajo poglobljene (pojasnjevalne ali preiskovalne) zgodbe z visokim spoštovanjem novinarskih standardov, so zavezane točnosti, nepristranskosti, pravičnosti, človečnosti, transparentnosti in odgovornosti. Še posebej spodbujajo prijave iz okolij, v katerih trg ne spodbuja neodvisnega novinarstva v zadostni meri, tistih, ki nimajo možnosti prijave na velike evropske razpise, zaposlujejo ali sodelujejo z v novinarstvu manj zastopanimi skupinami, razmišljajo o svojem odnosu do občinstva oz. skupnosti, izkazujejo željo po razvijanju svojega znanja in veščin, učenju od drugih organizacij.

Višina finančne podpore je odvisna od letnega proračuna novinarske organizacije. Trajanje sofinanciranja je predvideno za obdobje do treh let. Sofinancirali bodo stroške, kot so plače zaposlenih, najemnina, stroški opreme, aktivnosti, kot so izobraževanja ali svetovanja, namenjena opolnomočenju organizacije.

Projektni predlog v angleščini je treba oddati do 30. junija 2020. Vsebovati mora vsebinski del z opisom organizacije in aktivnosti, ki jih predlaga za sofinanciranje, ter okvirni finančni razrez v evrih. Izbrane kandidate bodo o uvrstitvi v naslednji krog obvestili do sredine septembra. Končno prošnjo bodo izbrane organizacije morale oddati do 19. oktobra 2020.

Več informacij; kontakt: secretariat@civitates-eu.org

Prijava

Rok za prijavo: 30. junij 2020