Rezultati volitev 2015

Skupščine

Rezultati volitev 2015

Za predsednico je bila izvoljena

Kandidat Št. Glasov
Petra Lesjak Tušek 594

Neizvoljeni kandidati so zbrali sledeče število glasov

Kandidat Št. Glasov
Marjan Lekše 1

V upravni odbor so bili izvoljeni:

Kandidat Št. Glasov
Matija Stepišnik 596
Primož Cirman 596
Tanja Starič 559
Manica Janežič Ambrožič 559
Boštjan Videmšek 541
Blaž Petkovič 532
Tjaša Slokar Kos 495
Jernej Verbič 373
Mojca Zorko 322
Blaž Močnik 272

Neizvoljeni kandidati so zbrali sledeče število glasov:

Kandidat Št. Glasov
Irma Benko 260
Sonja Grizila 239
Uroš Šoštarič 224
Sekumady Conde 149
Nataša Kuhar 119
Duška Lah 54
Metka Pirc 37
Sašo Radej 16

Za člane Novinarskega častnega razsodišča so bili izvoljeni:

Kandidat Št. Glasov
Gojko Bervar 583
Ranka Ivelja 564
Sonja Merljak 557
Tatjana Pirc 553
Neva Železnik 274

Neizvoljeni kandidati so zbrali sledeče število glasov:

Kandidat Št. Glasov
Brane Piano 202
Uroš Gramc 177
Peter Kuhar 4

Za člane Nadzornega odbora so bili izvoljeni:

Kandidat Št. Glasov
Nevenka Dobljekar 499
Miran Korošec 426
Aleš Kocjan 335

Neizvoljeni kandidati so prejeli sledeče število glasov:

Kandidat Št. Glasov
Miha Drozg 277
Nada Ravter 223
Jasna Tepina 28

Za člana NČR predstavnika javnosti izvoljen

Kandidat Št. Glasov
Jernej Rovšek 431

Neizvoljeni kandidati so prejeli sledeče število glasov:

Kandidat Št. Glasov
Domen Savič 154
Katarina Vučko 11
Maja Peharc 0