Sklic redne letne skupščine 2004

Skupščine

Sklic redne letne skupščine 2004

Upravni odbor DNS v skladu s statutom DNS sklicuje redno letno skupščino 2004, ki bo v četrtek, 4. novembra 2004, v dvorani hotela Adria v Ankaranu s pričetkom ob 10.00.

Dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine
2. Izvolitev dveh overovateljev zapisnika
3. Poročilo predsednika DNS o delu sveta in upravnega odbora
4. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2003
5. Spremembe statuta (uvedba zamrznitve članstva)
6. Razno