Sklic redne letne skupščine 2005

Skupščine

Sklic redne letne skupščine 2005

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno letno skupščino, ki bo v četrtek, 17. novembra 2005, v dvorani hotela Adria v Ankaranu s pričetkom ob 10.00.

Dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine
2. Izvolitev volilne komisije in dveh overovateljev zapisnika
3. Poročilo predsednika DNS o delu sveta in upravnega odbora
4. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2003
5. Volitve nadomestnega člana upravnega odbora DNS
6. Razno

Kandidacijska lista za nadomestnega člana upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije

1. Tomaž Dimic (RTVS, Radio Koper)
2. Miran Kljun (Primorske novice)
3. Tatjana Pirc (RTVS, Radio Slovenija)
4. Špela Šipek (POP TV)
5. Jelka Zupanič (Večer)