Sklic redne letne skupščine 2008

Skupščine

Sklic redne letne skupščine 2008

Spoštovane članice in člani Društva novinarjev Slovenije,

upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje REDNO LETNO SKUPŠČINO, ki bo v četrtek, 27. novembra 2008, v dvorani hotela Adria v Ankaranu.  Skupščina se bo začela ob 15.00.

Dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine
2. Izvolitev volilne komisije in dveh overiteljev zapisnika
3. Poročilo predsednika DNS o delu sveta in upravnega odbora
ter poročilo predsednika Novinarskega častnega razsodišča
4. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2007
5. Uskladitev višine članarine
6. Sprejem izjav skupščine DNS
7. Razno