Sklic volilne skupščine 2011

Skupščine

Sklic volilne skupščine 2011

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije v skladu s statutom sklicuje volilno skupščino društva, ki bo v torek, 7. junija 2011, ob 15.00 v dvorani Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

DNEVNI RED SKUPŠČINE
1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine
2. Izvolitev volilne komisije in dveh overiteljev zapisnika
3. Poročilo predsednika DNS o delu v preteklem mandatu in poročilo predsednice Novinarskega častnega razsodišča o delu razsodišča
4. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2010
5. Predstavitev kandidatov za predsednika društva
6. Volitve
7. Razno
8. Razglasitev rezultatov volitevKANDIDACIJSKE LISTE

PREDSEDNIK 
1. Lekše Marjan/upokojen novinar Dnevnika (sam)
2. Stepišnik Matija/Večer (Lista)

UPRAVNI ODBOR
(voli se 10 kandidatov)
1. Cirman Primož /Dnevnik (Aktiv Dnevnik, Lista)
2. Dobljekar Nevenka/Radio Slovenija (Aktiv Ptuj)
3. Dolenc Ilona/Primorske novice (Lista, Aktiv Primorskih novic)
4. Gider Nataša/Večer (Pomurski aktiv)
5. Kajzer Rok/Delo (Lista)
6. Kontler Salomon Jasna/Delo (Aktiv Delo)
7. Lesjak Tušek Petra/Večer (Lista)
8. Lukančič Mori Emil /Tiskovna agencija MOREL
9. Mekina Borut/Mladina (Lista)
10. Molk Marija Miša/TV Slovenija (Aktiv TV SLO)
11. Petkovič Blaž/ Dnevnik ( Lista)
12. Piano Brane/Delo (Aktiv Celje)
13. Senica Martin (Stop)
14. Škrinjar Klara/Delo (Lista)
15. Slokar Tjaša/POP TV ( Lista)
16. Šoštarič Marjeta/Delo (Aktiv Delo)
17. Starič Tanja/Delo (Lista)
18. Tomažin Martin (POP TV)
19. Trampuš Jure/Mladina (Mekina)
20. Verbič Jernej/Radio Slovenija (Aktiv Radio Slovenija in Lista)
21. Zupanič Čučnik Tamara/Radio Maribor (Aktiv Radio Maribor)

NADZORNI ODBOR
(voli se 3 kandidate)
1. Drozg Miha/POP TV ( Lista)
2. Lednik Aleš/Večer (Lista)
3. Lipovž Artur/Radio Koper – Studio Nova Gorica (Aktiv severnoprimorske regije)
4. Zorko Mojca/STA (Lista)

ČASTNO RAZSODIŠČE
(voli se 5 kandidatov)
1. Bervar Gojko/upok. novinar Radia Slovenija (NČR)
2. Bedek Andrej/Vestnik (Pomurski aktiv)
3. Sam Anej/upokojeni novinar (sam)
4. Ivelja Ranka/Dnevnik (Aktiv Dnevnik)
5. Sedlar Alma Maruška/Jana (Aktiv Celje)
6. Jager Vasja/Večer (Lista)
7. Belovič Mario/Delo (Lista)
8. Gramc Uroš/Večer (Aktiv Ptuj)

PREDSTAVNIKI JAVNOSTI V ČASTNEM RAZSODIŠČU
(voli se 1 kandidat)
1. mag. Neža Kogovšek/magistrica prava človekovih pravic, raziskovalka in vodja projektov pri Mirovnem inštitutu
2. izr.prof.dr Mojca Ramšak/Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo