Zapisnik redne letne skupščine 2021

Skupščine

Zapisnik redne letne skupščine 2021

Foto: Kaja Brezočnik

Na redni letni skupščini 21. decembra 2021 so prisotni s 484 glasovi soglasno sprejeli poročilo o delu upravnega odbora v letu 2020, poročilo o delu Novinarskega častnega razsodišča v letu 2020 in poročilo nadzornega odbora o poslovanju društva v letu 2020 ter se seznanili z načrtovanimi dejavnostmi društva za leto 2022. Skupščina je s 419 glasovi za sprejela tudi spremembo statuta, ki uvaja možnost izvedbe skupščine z uporabo videokonference v primeru, ko izvedba v živo zaradi izrednih razmer ni mogoča.