Društvo novinarjev Slovenije je naslednik Društva slovenskih književnikov in časnikarjev, ustanovljenega 28. marca 1905 v Ljubljani, in Slovenskega časnikarskega društva, ustanovljenega 22. oktobra 1944 v Črnomlju.

The Slovene Association of Journalists is the successor of the Slovene Association of Writers and Journalists established on 28 March 1905 in Ljubljana and the Slovene Newspaper Society established on 22 October 1944 in Črnomelj.

 • Matija Stepišnik
  Matija Stepišnik
 • Primož Cirman
  Primož Cirman
 • Blaž Petkovič
  Blaž Petkovič
 • Tjaša Slokar
  Tjaša Slokar
 • Tanja Starič
  Tanja Starič
 • Petra Lesjak Tušek
  Petra Lesjak Tušek
 • Špela Stare
  Špela Stare
 • Mojca Zorko
  Mojca Zorko
 • Dobljekar Nevenka
  Nevenka Dobljekar
 • Manica Janežič Ambrožič
 • Blaž Močnik
 • Miran Korošec
 • Aleš Kocjan
 • Boštjan Videmšek