Napad na: novinarko Rosvito Pesek

Datum spremembe: 27. 6. 2024
Datum prijave: 6. 6. 2024
Tip napada: pritisk prek nadrejenih (lahko tudi prek nadrejenih struktur npr. programski svet, varuh, odbor DZ ...)
Napadeni: Rosvita Pesek, TV Slovenija
Napadalec: vplivni posameznik
Naziv napadalca: Barbara Brezavšček Stegeman
Prostor: po elektronski pošti
Doseg napada: nacionalno
Trajanje napada: enkraten dogodek
Odziv: prijava NČR, varuhu na RTV Slovenija ali drugim samoregulacijskim organom
Odziv drugih akterjev: poklicna združenja
Epilog: brez epiloga
Kratek opis
Novinarka TV Slovenija Rosvita Pesek je po elektronski pošti prejela odziv članice Sveta RTVS, kar je bilo razumljeno kot poseg v uredniško avtonomijo.
Opis dogodka

Novinarka TV Slovenija Rosvita Pesek je po elektronski pošti prejela odziv članice Sveta RTVS, v katerem je svetnica opozorila na domnevne kršitve programskih standardov v pogovoru, ki ga je večer pred tem opravila z ministrico za kulturo Asto Vrečko. Povod za pogovor je bil odstop predsednika uprave RTVS Zvezdana Martiča in posledično finančne razmere na RTVS. Del vprašanja novinarke, na katerega se je pritožila svetnics Brezavšček Stegeman, se je nanašal na trditev novinarke o delu Sveta RTVS. Ker novinarka meni, da je svetnica ubrala napačno pot za izkazovanje svojega nestrinjanja, se je odzvala s pismom, ki ga je objavila na svojem profilu na družbenem omrežju X (nekdanji Twitter).

Pesek meni, da “svetniki kot del vodstvene strukture s svojimi stališči ne smejo vplivati na novinarja, ker s tem kršijo novinarsko avtonomijo. Tega bi se morala svetnica, ki prihaja celo iz vrst RTVja tudi dobro zavedati.”

Poleg odgovora napadalki na družbenih omrežjih je Rosvita Pesek svoj odziv poslala v vednost tudi Varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev Radiotelevizije Slovenija in urednici informativnega programa, ki se je odzvala in na pritisk opozorila direktorico TV Slovenija. Dogodek je obravnaval Svet RTV Slovenija in Svet delavcev RTV Slovenija.