Brezplačniki: NČR je odreagiralo že leta 2008

Stališče

Brezplačniki: NČR je odreagiralo že leta 2008

Društvo novinarjev Slovenije je že od pojava brezplačnikov opozarjalo, da gre za medije, namenjene politični propagandi. To je potrdilo tudi Novinarsko častno razsodišče, ki je leta 2008 sprejelo več razsodb zoper urednika Slovenskega tednika Lasbaherja, v katerih je ugotovilo kršitev 9. člena kodeksa, ki pravi, da so plagiati nedopustni, saj so brezplačniki in tednik Demokracija, večinoma pod psevdonimi, objavljali enake prispevke. NČR je sprejelo tudi izjavo o uporabi psevdonimov v brezplačnikih in v njej opozorilo, da gre za neetično in neprofesionalno prakso teh medijev.

Brezplačniki so pod krinko, da gre za novinarske produkte, zanikali in poteptali vse novinarske standarde, bili so vse, kar novinarstvo nikoli ne bi smelo biti. Šlo je za antinovinarstvo in za povzročanje velike škode ugledu poklica. V interesu novinarskega in javnega prostora je bilo ves čas, da se razjasni tudi, ali so v teh propagandnih projektih zavestno sodelovali tudi poklicni novinarji, s čimer so nedopustno zavrgli temeljni postulat poklica v demokratični družbi, torej zastopanje javnega interesa. Za takšno zanikanje profesionalnih in etičnih standardov bi morala znotraj novinarskih vrst veljati ničelna toleranca.

Ob tem velja poudariti tudi, da je v primerih brezplačnikov šlo tudi za eklatantno zlorabo javnega denarja. Po mnenju društva novinarjev je skrajni čas, da se razčisti tudi odgovornost vodilnih v tistih (para)državnih podjetjih, ki so neposredno (s financiranjem, oglasi in visokimi popusti) ali posredno (z nakazovanjem oglaševalskega denarja v Media Polis) sodelovali pri projektih Ekspres in Slovenski tednik.

Politične stranke in ostale akterje pozivamo, naj se v kampanji, ki je pred Slovenijo, odpovedo propagandnim projektom oziroma poskusom medijskega inženeringa, ki pod krinko novinarstva zasleduje predvsem diskreditacijo politične konkurence. Svoje propagande izdelke naj korektno označijo in kot takšne predstavijo volilnemu telesu. Politiki naj se odpovedo tudi javnemu obračunavanju z novinarji in mediji, ki se v zadnjih tednih stopnjuje predvsem po spletnih omrežjih.

POJASNILO

Ker so se v sredini oddaji Odkrito na Televiziji Slovenija pojavili očitki, da predsednik DNS Matija Stepišnik ni želel sodelovati v oddaji o brezplačnikih, podajamo še naslednje pojasnilo:

V DNS bi želeli poudariti, da je bil predsednik DNS Matija Stepišnik v času oddaje Odkrito na službeni poti na Dunaju. Novinarki in voditeljici oddaje Jeleni Aščič je že ob prvem telefonskem klicu povedal, da lahko DNS za oddajo zagotovi sogovornika oziroma novinarja, ki je o tej tematiki najbolj podučen in kvalificiran. Pri tem ji je tudi predlagal dve imeni.

Novo vodstvo DNS je tudi ob nastopu mandata poudarilo, da bodo v imenu društva v javnosti nastopali različni govorci. Naj dodamo še, da se DNS avtonomno odloča o tem, kdaj se bo odzval na posamične dogodke. O brezplačnikih je Upravni odbor DNS sicer razpravljal na seji v ponedeljek.