Infografika: Kdo in kako bo izbral člane sveta RTV Slovenija?

Novice

Infografika: Kdo in kako bo izbral člane sveta RTV Slovenija?

Po novem zakonu niti enega izmed sedemnajstih članov sveta Radiotelevizije Slovenija ne imenujeta vlada ali državni zbor. 

Šest predstavnikov imenujejo zaposleni na RTV Slovenija. Pet jih izvolijo na neposrednih volitvah, upoštevajoč zastopanost dejavnosti znotraj RTV Slovenija (informativne, kulturno-umetniške itd.), enega pa  imenuje Svet delavcev, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki zaposlenih. 

Skladno z mednarodnimi priporočili se pristojnosti imenovanja članov organa upravljanja javnega medija razpršijo na več različnih institucij in organizacij. S tem se prepreči koncentracija moči in vpliva. Vse institucije in organizacije, navedene v zakonu, morajo za imenovanje članov sveta objaviti javne pozive. Drugače kot v obstoječem zakonu, novi zakon natančno določa pogoje za imenovanje (izobrazba, izkušnje itd.).  

Po novem zakonu 11 predstavnikov javnosti imenuje deset različnih neodvisnih državnih institucij in krovnih organizacij.  

Italijanska in madžarska narodna skupnost še naprej imenujeta po enega predstavnika, skladno z uveljavljenim standardom varstva manjšinskih pravic v Sloveniji. Predsednik republike še naprej imenuje predstavnika verskih skupnosti na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim. Druge institucije in organizacije (npr. SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite, Informacijska pooblaščenka, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, Varuh človekovih pravic, krovna organizacija invalidskih organizacij)  pa na podlagi javnega poziva organizacijam civilne družbe  imenujejo člane sveta s področja znanosti in umetnosti, kulture, športa, informacijske družbe in medijev, varstva okolja in narave, varstva človekovih pravic in invalidov.

sestava-programskega-sveta