Razprava in izbor generalnega direktorja RTVS naj bosta odprta za javnost

Stališče

Razprava in izbor generalnega direktorja RTVS naj bosta odprta za javnost

Foto: rtvslo.si

Programski svet RTV Slovenija bo danes odločal o izboru generalnega direktorja zavoda. Čeprav naj bi neposredni prenos seje predvajal tudi Multimedijski center RTV Slovenija, smo v novinarskih organizacijah izvedeli, da namerava predsednik Programskega sveta Miran Zupanič svetnikom predlagati, da o generalnem direktorju javnega zavoda odločajo na za javnost zaprti seji.

V novinarskih organizacijah odločno nasprotujemo predlogu, da bi seja potekala za zaprtimi vrati in svetnike pozivamo,  naj omogočijo javno razpravo o novem generalnem direktorju RTV Slovenija, prav tako naj javno in pregledno potekajo tudi volitve. Gre za javno osebnost, ki bo vodila največjo medijsko hišo v državi,  javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki se financira z večinskim deležem javnih sredstev. Za program in delovanje RTV Slovenija plačujejo skoraj vsa gospodinjstva v državi. Da je glasovanje Programskega sveta “v vseh zadevah javno”, v 19. členu določa tudi zakon o Radioteleviziji Slovenija.

Javnost ima pravico vedeti, kako v imenu ustanovitelja, to je Republika Slovenija, odločajo njeni predstavniki. Javni RTV servis je za vsako demokratično družbo izjemno pomemben, moral bi biti zgled na področju transparentnosti, neodvisnosti, profesionalnosti in urejenosti. Menimo, da bi bila izključitev javnosti iz spremljanja tako pomembnega postopka, kot so volitve in imenovanje generalnega direktorja, v globokem protislovju z javnim delovanjem zavoda in z njegovim pomenom za družbo.

Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije