Jan Grilc

izvedbena ekipa / Executive Team
novinar Vala 202 / Journalist at Val 202

Pri svojem delu išče tisto nenavadno, drugo in drugačno. Ne mara posplošenih resnic in pavšalnih trditev, ni pa se še srečal s temo, ki ga absolutno ne bi zanimala. Kot sodelavec Vala 202 nadaljuje delo, ki ga je kot študent začel na lokalni radijski postaji in v več študentskih revijah. Vznemirljivost radia se mu zdi ena redkih nespremenljivih stvari, hkrati pa se zaveda potenciala virtualnega okolja za drugačno upovedovanje zgodb.

He seeks the unusual, other and different through his work. He does not like generalized truths and flat claims, but has not yet come upon a topic that would not interest him. As a journalist of Radio Slovenia’s 2nd programme (Val 202), he continues the work he started as a student, working for the local radio station and several student magazines. To him, the excitement of the radio seems one of the few unchanging things, but at the same time, he recognizes the potential of the virtual environment for a different kind of storytelling.