Navodila za izpolnjevanje vprašalnika

Navodila za izpolnjevanje vprašalnika

Platforma je namenjena prijavi napadov na novinarke, novinarje in medije, ki presegajo argumentirano kritiko novinarjevega dela oziroma pomenijo poseg v njegovo čast in dobro ime, zasebnost ali pa povzročijo premoženjsko škodo.

Napad lahko prijavi napadeni ali pa v njegovem imenu kdorkoli drug.

Kadar prijavitelj ni tudi tarča napada, mora od napadenega pridobiti soglasje za prijavo. Prijavitelj jamči za soglasje napadenega.

Javna objava napada na platformi ni avtomatična. Prijavo pred objavo uredniško pregledamo. Če je prijava nepopolna, kakšen podatek manjka ali ni jasno zapisan, se bomo na prijavitelja obrnili za dodatna pojasnila.

Po pregledu prijavo javno objavimo. Prizadevamo si za čim hitrejši pregled in objavo prijave. Pridržujemo si pravico, da prijave ne objavimo, če ne ustreza definiciji napada, ki jih objavljamo na platformi, če je žaljiva ali iz drugih vsebinskih razlogov.

Prijava na platformo ne sproži avtomatično odziva Društva novinarjev Slovenije.

Prijavitelj izpolni vsa obvezna polja vprašalnika, vendar vsi odgovori ne bodo javno objavljeni. Odgovori, do katerih bomo dostopali le izdajatelji platforme, so namenjeni poglobljenemu spremljanju napadov, javno pa bodo uporabljeni le anonimizirani.

Če imate pri izpolnjevanju vprašalnika težave ali vprašanja, se lahko obrnete na generalni@novinar.com.