Rezultati volitev 2019

Skupščine

Rezultati volitev 2019

Za predsednico je bila izvoljena:

Kandidat Št. glasov
Petra Lesjak Tušek 555

V upravni odbor so bili izvoljeni:

Kandidat Št. glasov
Gašper Andrinek 580
Nika Kunaver 578
Mojca Zorko 578
Nevenka Dobljekar 575
Primož Cirman 574
Špela Kuralt 537
Timotej Milanov 518
Anja Hreščak 370
Tadeja Anžlovar 365
Duška Lah 338

Neizvoljeni kandidati so zbrali naslednje število glasov:

Kandidat Št. glasov
Blaž Petkovič 312
Marta Razboršek 236
Voranc Vogel 192
Semo Sadiković 27
Srečko Trglec 19

Za člane Novinarskega častnega razsodišča so bili izvoljeni:

Kandidat Št. glasov
Ranka Ivelja 578
Tatjana Pirc 576
Sonja Merljak Zdovc 547
Brane Piano 476
Irena Brejc 308

Neizvoljeni kandidati so zbrali naslednje število glasov:

Kandidat Št. glasov
Jure Tepina 228
Cirila Sever 187

Za člane nadzornega odbora so bili izvoljeni:

Kandidat Št. glasov
Miran Korošec 476
Andrej Bedek 381
Meta Verbič 331

Neizvoljeni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Kandidat Št. glasov
Nejc Gole 287
Uroš Esih 265

Za članico NČR predstavnico javnosti je bila izvoljena:

Kandidat Št. glasov
Katarina Vučko 574

Zapisnik skupščine je dostopen tukaj.