Sklic redne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Skupščine

Sklic redne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Foto: DNS

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno skupščino, ki bo v sredo, 28. septembra 2022, ob 12. uri v prostorih Društva novinarjev Slovenije na Vošnjakovi 8 v Ljubljani.

Dnevni red skupščine:

Izvolitev delovnega predsednika skupščine

Izvolitev tričlanske komisije za štetje glasov in dveh overovateljev zapisnika

Poročilo predsednice Društva novinarjev Slovenije o delu v letu 2021

Poročilo o delu za leto 2021

Poročilo predsednice Novinarskega častnega razsodišča za leto 2021

Vsebinsko poročilo o delu razsodišča v letu 2021

Statistika dela Novinarskega častnega razsodišča v letu 2021

Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2021

Poročilo Nadzornega odbora DNS za leto 2021 | Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2021

Sprejem sprememb Statuta Društva novinarjev Slovenije

Predlog spremembe 8. člena statuta

Vloga aktivov in nepovezanih članov pri delovanju društva

Razno