Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji

Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji

Trajanje projekta: 1. 1. 2019–31. 12. 2020

Vrednost projekta: 70.000 evrov | Delež DNS: 21.750 evrov

Dodatni prihodki v sklopu Learning Initiatives: 1.100 evrov

Projekt naslavlja grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji s krepitvijo njihovih zmožnosti za odgovore na grožnje in izzive ter za pridobivanje javne podpore. Glavne aktivnosti vključujejo a) raziskovanje in poročanje o vzorcih  medijskega lastništva in financiranja medijev; b) raziskovanje in poročanje o napadih na novinarje in civilno družbo, s priporočili in zagovorom potrebnih sprememb na ravni politik; c) izboljšanje zmožnosti partnerjev pri projektu in drugih akterjev v civilni družbi za uporabo pravnih sredstev, strateškega komuniciranja in akcij solidarnosti pri zoperstavljanju grožnjam in napadom.

Partnerji

Vodja projekta: Mirovni inštitut

Partnerja: Društvo novinarjev Slovenije, Pod črto

Financer

NEF-Mreža evropskih fundacij (Program Civitates)

civitates