Učinkovito komuniciranje pri odzivanju na napade na civilno družbo

Novice

Učinkovito komuniciranje pri odzivanju na napade na civilno družbo

V torek, 22. 5. 2019 se je v sejni sobi Društva novinarjev Slovenije odvila delavnica o učinkovitem komuniciranju pri odzivanju na napade na civilno družbo, ki jo je vodil Jurij Rizman, koordinator Programa za zaščito civilne družbe pri organizaciji Via Iuris na Slovaškem.

V uvodnem delu je Jurij predstavil projekt za zaščito civilne družbe na Slovaškem ter osnovne informacije o slovaški medijski in civilno družbeni sceni, namenu, načinu in obsegu delovanja projekta. V nadaljevanju smo se seznanili z načini izvajanja monitoringa medijske in politične aktivnosti s posebnim poudarkom na spremljanje napadov na civilnodružbene organizacije, na delovanje sistema zgodnjega opozarjanja organizacij ter kako spremljati okolje, iz katerega prihajajo napadi, razumeti narative, definirati cilje in oblikovati strategije za odzivanje. Zadnji del delavnice pa je bil namenjen izmenjavi izkušenj proaktivnega odzivanja. Delavnice so se udeležili vodilni predstavniki nevladnih organizacij iz področja človekovih pravic, enakosti spolov, pravic LGBTQ+, varstva okolja, zoperstavljanja korupciji itd.

Juraj Rizman je bil eden od ustanovnih članov organizacije Greenpeace na Slovaškem. Kot predstavnik okoljske organizacije je bil izvoljen v predstavniško telo slovaških nevladnih organizacij. Bil je koordinator platforme za okoljske organizacije Ekoforum. Za Greenpeace Slovaška je od 2002 do 2008 delal kot svetovalec za odnose z javnostmi, do leta 2013 pa kot vodja pisarne oziroma vodja kampanij. Trenutno sodeluje z organizacijo Via Iuris, kjer je koordinator  Programa za zaščito civilne družbe. Je dobitnik številnih nagrad. Med drugim je bil dvakrat izbran za najboljšega komunikatorja na Slovaškem, leta 2008 je bil splošni zmagovalec, leta 2017 pa je zmagal v kategoriji javnega in nepridobitnega sektorja, dvakrat je bil tudi prejemnik nagrade Bela vrana. Je odličen komunikacijski strateg, dober poznavalec komuniciranja v digitalnem okolju, ukvarja se z monitoringom medijskih napadov na nevladni sektor in kriznim komuniciranjem.

Juraja Rizmana smo v Ljubljano povabili Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto v okviru skupnega projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji.

S projektom naslavljamo grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji in razvijamo orodja in mehanizme za krepitev naših zmožnosti za učinkovite odzive na grožnje ter za pridobivanje javne podpore. Pri pripravi delavnice sodelujemo tudi s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v Sloveniji (CNVOS).