Aktiv novinarjev IP TV Slovenija zaskrbljen ob spremembah medijske zakonodaje

Stališče

Aktiv novinarjev IP TV Slovenija zaskrbljen ob spremembah medijske zakonodaje

Foto: Tina Kosec, RTV SLO

Aktiv novinarjev IP TV Slovenija z ogorčenjem in zaskrbljenostjo spremlja dogajanje v zvezi s spreminjanjem medijske zakonodaje. V predlogu Zakona o RTV Slovenija prepoznava določbe, ki bi resno ogrozile obstoj RTV Slovenija kot javnega in nepogrešljivega sredstva za obveščanje javnosti. Nesprejemljivo je, da javna razprava za tako korenite spremembe traja le nekaj dni. To je nezaslišana žalitev tako za medije, njihove ustvarjalce in javnost.

Novinarji in ekipe Informativnega programa se že dalj časa soočamo s finančno stisko, ki se kaže tudi v omejitvi službenih potovanj, kjer se novinarji neposredno seznanjajo z razmerami na terenu, pridobivajo informacije in jih posredujejo javnosti. Priča smo krčenju sredstev za Informativni program in oddaje, zato menimo, da bo dodatno krčenje sredstev za RTV Slovenija še poslabšalo položaj zaposlenih. In to v škodo javnosti in pravice do obveščenosti. 

Podpiramo vodstvo, da še naprej vztraja pri tem, da se zakonodaja, ki bi bila izrazito v škodo javnemu zavodu RTV Slovenija, ne sprejme. Pristojne pozivamo, naj storijo vse za zaščito programa, zaposlenih in ugleda RTV hiše. Ta že zdaj – z razpoložljivimi finančnimi sredstvi – težko izpolni vse naloge, ki jih nalaga zakonodaja in do katerih ima javnost pravico. Zmanjšanje sredstev bi tako pomenilo ukinjanje nekaterih programov in posledično odpuščanje.

Ostro nasprotujemo tudi nameri vlade po uveljavljanju političnih interesov v javnem medijskem servisu, kar gre sklepati iz predlogov zakonov. Menimo, da bi bilo sprejetje predlagane zakonodaje velik korak nazaj tudi v zagotavljanju verodostojne obveščenosti javnosti, avtonomije in neodvisnosti.

RTV mora ohraniti svoje poslanstvo, zato pozivamo odgovorne k sprejetju take zakonodaje, ki ne bo škodila tej medijski hiši, zaposlenim in javnosti.