Javni odziv režiserjev TV Slovenija na prenos programa BBC World News

Stališče

Javni odziv režiserjev TV Slovenija na prenos programa BBC World News

Foto: Robert Balen, Večer

Režiserji na Televiziji Slovenija se ogorčeno odzivamo na prenose programa BBC World
News s simultanim prevajanjem, ki smo jim bili priča minule dni.

Odločitev vodstva Informativnega programa TV SLO ter vodstva TV SLO, da v programski
pas med 20. in 22. uro na 2. program TVS uvrsti simultano prevajani prenos tujega
novinarskega kanala, je omalovažujoča in nespoštljiva do lastnih ustvarjalcev, hkrati pa
podcenjujoča in neprofesionalna do gledalcev in plačnikov RTV-prispevka.

Informativni program TV SLO, Televizijsko produkcijo ter Izvedbo programov sestavljajo
številni visoko usposobljeni in strokovni sodelavci, ki so že v preteklih kriznih situacijah
poskrbeli za izredna oddajanja, krizne programe in javljanja iz vsega sveta. To je naše
poslanstvo, to je naš poklic, to je naša strast. Zato smo bili presenečeni, da domnevno niti
enemu notranjemu sodelavcu Zunanjepolitične redakcije ni bilo ponujeno poročanje s
fronte oz. vsaj v neposredni bližini vojnega dogajanja. Šele po skoraj enem tednu ene
najhujših mednarodnih kriz tega tisočletja na bojišče odhaja honorarna dopisnica.
Po drugi strani pa nad dogajanjem nismo presenečeni, saj razgradnjo javne radiotelevizije
zaskrbljeno opazujemo že daljši čas. Ukinitev jutranjih poročil oz. preureditev v
netelevizičen in negledljiv format ter ukinitev številnih drugih oddaj Informativnega
programa so samo simptom širše težave, ki v resnici presega Informativni program in
Televizijo Slovenija – neobstoječe vizije javnega zavoda RTV, največje kulturno-medijske
institucije v državi. Neobstoj vizije, diletantizem in nestrokovno vodenje zaznavamo že
daljše obdobje, saj je skupina režiserjev vse bolj odrinjena na rob odločanja, ustvarjanja in
kreiranja oddaj. Režiserja kot ključnega soustvarjalca televizijskih programov se na RTV
Slovenija vse bolj degradira; in z veliko žalostjo opažamo, da mnogi tudi številne dragocene
izvedbeno-produkcijske sodelavce jemljejo kot samoumevne “priveske”. To kaže na
popolno nepoznavanje televizijskega ustvarjanja, ki je vedno skupinski izdelek.
Prenosi tujejezičnega informativnega programa so problematični vsaj iz dveh vidikov; prvič,
ker gre za že zapisano podcenjevanje in nezaupnico lastnim, sposobnim in profesionalnim
sodelavcem; in drugič, ker gre za signal šibkosti, sindrom majhnosti v širšem družbeno-
političnem kontekstu. Način poročanja in vsebina informativnega programa sta ena
najpomembnejših stebrov suverenosti medija, države. Kakšno sporočilo daje osrednji,
nacionalni, javni slovenski medij, ko prenaša informativni program tuje televizije? Ob
dejstvu, da prenaša TV-program države, ki našemu kulturno-političnemu okolju ni blizu
(imperialistična zgodovina, drugačna državna ureditev, izstop iz Evropske unije itd.).

RTV Slovenija je kompleksen javni zavod, naši uporabniki lahko kredibilne in verodostojne
informacije pridobijo iz različnih področij – na Televiziji Slovenija, Radiu Slovenija,
Multimedijskem centru. In to so stebri, ki bi jih morala javna RTV gojiti in napajati z lastnimi
vsebinami.

Zato ocenjujemo, da je bila odločitev odgovornih za dveurne prenose tujega TV-programa
nestrokovna, sramotna in ponižujoča za vse ustvarjalce javnega zavoda.

Režiserji Televizije Slovenija
(podpise hranimo v skupini)