Delo Revije: Odprto pismo NKBM

Novice

Delo Revije: Odprto pismo NKBM

Zaradi nevzdržnih razmer v medijskem podjetju Delo Revije, so zaposleni in sodelavci predsedniku uprave Nove KBM poslali odprto pismo in ga pozvali k ureditvi razmer v družbi. Novinarje Dela Revij podpira tudi Društvo novinarjev Slovenije.

Spoštovani gospod Matjaž Kovačič,

socialni partnerji ne moremo več zaupati in verodostojno posredovati v urejanju razmerij med zaposlenimi in pogodbenimi sodelavci Dela Revij ter lastnikom in direktorjem podjetja, gospodom Matejem Raščanom. Zato vas kot največjega upnika Dela Revij pozivamo, da banka dejavno in še pravočasno poseže v reševanje finančne stiske podjetja ter tako prepreči njegovo uničevanje, ki resno ogroža poplačilo tudi njenega kredita.
Prosimo vas za čimprejšnji sestanek, na katerem bi se dogovorili o prihodnosti družbe in revij, ki jih izdajamo, saj v takšnih razmerah ni mogoče več delati. Vsak dan so bolj ogrožene ne le revije, ki jih ustvarjamo, temveč tudi naš socialni položaj in novinarska neodvisnost. Nekaterim revijam grozi, da zaradi lastnikovih dolgov že čez teden dni ne bodo več izšle, tudi uspešnim revijam, ki jim naklada v teh težkih časih celo raste, pa se s tem vsak dan bolj znižuje vrednost.
Lastniku in direktorju Dela Revij ne moremo več zaupati niti ne verjamemo, da je v lastni dolžniški stiski zmožen izpolniti, kar obljublja. Dvakrat prelomljene zaveze o plačilu večmesečnih zapadlih obveznosti do zaposlenih in pogodbenikov ter neporavnani dolgovi do drugih partnerjev dokazujejo, da lastnik in direktor ni sposoben reševati in upravljati plačilnih in drugih tveganj, ki izhajajo iz delovnopravnih in obligacijskih razmerjih.
Kljub vaši lanski pretvorbi kratkoročnega bančnega posojila v dolgoročno, je tudi poplačilo kredita danes izpostavljeno precej večjim finančnim tveganjem. Ogroženo je namreč redno delovanje Dela Revij, podjetja, ki je v Moneri, finančnemu holdingu gospoda Raščana, edino sposobno odplačati tudi vaš kredit.
Poslovno sicer še zdravo in perspektivno medijsko podjetje je danes okuženo s slabimi krediti, ki jih za svoje poslovanje niti ni potrebovalo, saj od tega ni dobilo niti evra. Ne le da lastnik in direktor ni vlagal v njegov razvoj, ampak je postrgal še minimalno likvidnostno rezervo za tekoče poslovanje Dela Revij. Zaradi tega je resno ogrožen obstoj družbe in zato vrednost blagovnih znamk, ki so po javno dostopnih podatkih zastavljene pri vaši banki. Verjetno veste, da imajo blagovne znamke revij vrednost, le dokler te redno izhajajo in se prodajajo. Ob neplačevanju obveznosti in osipu sodelavcev uredništev pa sta že resno ogroženi izhajanje in distribucija posameznih revij.
Z lastnikom in direktorjem družbe, ki ni zmožen spoštovati dane besede, socialni partnerji ne moremo deliti odgovornosti do zaposlenih in sodelavcev Dela Revij. Vendar so neporavnane obveznosti do njih le vrh ledene gore. Bojimo se, da je zaradi finančnega izčrpavanja podjetja, slabega vodenja in upravljanja tudi vašega kredita dvomljiv obstoj Dela Revij, zato seveda tudi delovnih mest.
Z veliko gotovostjo lahko socialni partnerji, z gospodom Matejem Raščanom vred, ugotovimo, da 17 odstotkov odhodkov, kolikor znaša strošek dela Dela Revij, v medijski industriji pomeni skrajno nizek in konkurenčni odhodek za daleč nadpovprečno dodano vrednost, ki jo ustvarja na revijalnem trgu še vodilno medijsko podjetje. Delo skratka ni strošek, ki bi lahko kaj olajšalo dolžniško past in stisko lastnika.
Krediti dobremu podjetju so postala slaba posojila, ko so jih Delo Revije posodile lastniškemu holdingu Monera. Pred zadolžitvijo leta 2007 so bile sicer idealna prevzemna tarča, saj je kapital družbe pomenil skoraj 58 odstotkov vseh njenih obveznosti. Dve leti pozneje znaša kapital hčerinske družbe le še 0,094 odstotka obveznosti, pri obvladujoči materi Moneri komaj 0,038 odstotka. Pribijmo, da poslovne knjige kažejo, da so Delo Revije skoraj celotno premoženje matere Monere, v skupini ustvarijo 85 odstotkov prihodka, Monera pa za posojila nima več kaj zastaviti, saj je zastavljeno premoženje tudi za vaš kredit enako zastavljenemu premoženju Dela Revij. Vse našteto bo ob odpisu posojil imelo za posledico tudi poslabšanje bilanc banke.
Ne moremo si predstavljati, da bo lastnik in direktor Dela Revij lahko pomagal rešiti dolžniško zanko, posebej ne, ker v skupini Monera niti notranja razmerja niso zdrava. Matej Raščan, direktor in lastnik Dela Revij, posoja vaš denar direktorju in lastniku Monere, Mateju Raščanu, pri čemer ga nadzirajo le njegovi starši. V takih razmerjih je sicer perspektivno in zdravo medijsko podjetje obsojeno umreti po obrokih. Zato vas pozivamo, da banka poseže po sredstvih, ki jih dovoljuje zakon, in zavaruje svojo investicijo, preden bo prepozno za vas in ljudi, ki revije ustvarjajo. Zato vas prosimo za čimprejšnji sestanek s socialnimi partnerji Dela Revij, na katerem bi spregovorili o možnosti za rešitev revij oziroma blagovnih znamk in Dela Revij kot ene treh največjih medijskih hiš v Sloveniji ter najpomembnejšega slovenskega revijalnega podjetja.

Svet delavcev Dela Revij
Novinarski sindikat Dela Revij
Sindikat Pergam-Delo Revije
Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije
Konfederacija sindikatov Pergam
Upravni odbor DNS – Društva novinarjev Slovenije

Ljubljana, 14. junij 2011