Pogodba med UKOM in STA uničujoča za trg vizualnih vsebin

Stališče

Pogodba med UKOM in STA uničujoča za trg vizualnih vsebin

Foto: Nebojša Tejić, STA

V Aktivu fotoreporterjev in fotografov Društva novinarjev Slovenije ob podpisu pogodbe med Slovensko tiskovno agencijo (STA) in Uradom Vlade RS za komuniciranje (UKOM) za poslovno leto 2022 znova poudarjamo oz. vztrajamo na stališčih, da so določila pogodbe, po kateri se daje vizualne vsebine oz. fotografije z aktualnih dogodkov medijem brezplačno v uporabo, dolgoročno in kratkoročno uničujoča za trg vizualnih vsebin. Ponavljamo, da vse to vodi v izčrpavanje predvsem tistih poslovnih subjektov, ki nastopajo in ponujajo svojo storitev na trgu samostojno in neodvisno od velikih medijskih hiš, kar pa vodi posledično v osiromašenje ponudbe in s tem, ponavljamo, v vizualno enoumje.

Aktiv fotoreporterjev in fotografov DNS