Priročnik: Kako poročati o drogah

Obvestilo

Priročnik: Kako poročati o drogah

Društvo novinarjev Slovenije in Drogart vabita na predstavitev priročnika za novinarje z naslovom Kako poročati o drogah. Predstavitev se bo odvila v četrtek, 27. septembra, ob 12. uri, v prostorih DNS, na Wolfovi ulici 8/I v Ljubljani.

S priročnikom želimo doseči, da bi bilo poročanje o tej občutljivi temi bolj korektno in predsem brez slabih posledic. S tem namenom so bile oblikovane tudi smernice za odgovornejše poročanje o vsebinah, ki so vezane na uporabo drog in zmanjševanje škode.

Operacijo »Opolnomočenje NVO« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija »Opolnomočenje NVO« se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: “Institucionalna in administrativna usposobljenost”, prednostne usmeritve: “Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.