Javna izjava koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija

Stališče

Javna izjava koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija

V Koordinaciji novinarskih sindikatov RTV Slovenija z veliko zaskrbljenostjo spremljamo vse, kar se z našim javnim zavodom dogaja po seji Programskega sveta RTV Slovenija, na kateri je ta organ Vlado RS in Državni zbor RS še enkrat pozval, naj premislita o smiselnosti znižanja RTV-prispevka za 10 odstotkov in drugih vprašanjih, ki zadevajo finančno neodvisnost RTV Slovenija.

Namesto iskanju celovitih odgovorov o prihodnosti in razvoju RTV Slovenija v novih pogojih delovanja, smo v zadnjem času priče le naglici pri odstavljanju članov Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS in po mnenju številnih drugih pravnikov ne more potekati na način, kot se to zdaj počne. Čeprav smo bili v preteklosti tudi sami kritični do dela tega organa v več mandatih, opozarjamo, da bo odstavitev večine članov nadzornega sveta v trenutku, ko RTV Slovenija sprejema programsko-poslovni načrt za leto 2013, povzročila ne le poslovno, ampak tudi dodatno programsko škodo. Postopki, ki jih mora začeti Državni zbor RS, da lahko imenuje nadzorni svet v novi sestavi, trajajo več mesecev, po Zakonu o RTV Slovenija pa je prav nadzorni svet tisti organ, ki dokončno potrjuje programsko-poslovni načrt. V nasprotnem primeru se bodo v prvih mesecih leta 2013 programi in storitve RTV Slovenija financirali po načelu dvanajstin na osnovi prejšnjega PPN-a. Slednje seveda ne bo prineslo nikakršnega prihranka, brez potrebnega dialoga med vodstvom, programskim in nadzornim svetom pa ne more biti niti resne razprave o preoblikovanju in izboljšanju naših programov in storitev ter racionalizaciji stroškov v tudi sicer, brez znižanja RTV-prispevka, neprijaznih ekonomskih razmerah. Novinarji na RTV Slovenija ostro nasprotujemo računovodskemu varčevanju in linearnim ukrepom, ki jih je najlažje uvesti, so pa pogubni za celo vrsto programov in storitev, ki jih RTV Slovenija mora izvajati v okviru javne službe.

V Koordinaciji novinarskih sindikatov RTV Slovenija smo nenehno opozarjali in nazadnje javno pozvali Nadzorni in Programski svet RTV Slovenija, naj zagotovita pospešeno odpravljanje vseh napak v poslovanju javnega zavoda iz preteklosti, prav zato, da bi se lahko čim prej lahko začeli pogovarjati o posodobitvi in izboljšanju naših programov in storitev na novih tehnoloških osnovah. Takšni, predvsem notranji strokovni, in navzven pospešeni pogovori z javnostjo potekajo v številnih evropskih državah, in nič nenavadnega ni, da se javni radio in televizija spreminjata in prilagajata pričakovanjem uporabnikov, konkurenci in drugim zunanjim okoliščinam delovanja. Programski svet RTV Slovenija je na zadnji izredni seji pozval, naj se takšna razprava opravi tudi v Sloveniji, kar podpiramo in pozdravljamo! Spomniti se velja, da je ideja javnega RTV servisa »otrok« Evrope vznikla iz pekla druge svetovne vojne, ko so vse države iskale način, kako oblikovati ustanove, ki bodo v miru zagotovile razvoj demokracije, človekovih pravic in političnih svoboščin ter tako preprečile ponovno rojstvo totalitarizmov in nedemokratičnih režimov. Javna RTV je ena od teh demokratičnih ustanov, ki ji zakonodaja Evropske unije nalaga tudi pospeševanje dostopa državljanov do novih tehnologij, varovanje pluralizma, skrb za nacionalno kulturo in jezik ter vrsto drugih nalog.

Pa ne le to! Iz pogosto kritičnih odzivov naših gledalcev in poslušalcev, lahko razberemo, da se naša javnost zavzema za javno RTV, ki bo ponujala celovit nabor najsodobnejših in najkakovostnejših programov in multimedijskih storitev. Zato je nedopustno in povsod po Evropi preseženo, da se javno RTV potiska v »samostanski model« razvoja, znotraj katerega naj ima le toliko, da lahko proizvede nekaj domačega programa, vse drugo, kar prinaša prihodke in zanimanje občinstev, pa naj se prepusti komercialnim medijem. Marginalizacija in poniževanje vloge javne RTV sta nevarni in nedemokratični tendenci, ki jima odločno nasprotujemo.

Skrbi nas tudi siceršnji odnos politike do Nadzornega in Programskega sveta RTV Slovenija. Čeprav sta oba organa v Zakonu o RTV Slovenija določena kot varuha javnega interesa, govorila naj bi, torej, v imenu naših uporabnikov, poslušalcev in gledalcev, v imenu državljanov, je imenovanje njihovih članov vselej potekalo pod strogim strankarskim nadzorom in ob preštevanju »naših« in »njihovih«. To obema jemlje prepotrebno legitimnost, začasno ukinjanje enega od teh dveh organov v najbolj občutljivem poslovnem obdobju leta, v katerem so brez soglasja nadzornega sveta vse odločitve nezakonite, pa ni mogoče razumeti kot dejanja iz nevednosti.

Prav zato Državni zbor Republike Slovenije pozivamo, naj na jutrišnji seji ne potrdi odločitve mandatno-volilne komisije o odpoklicu petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija, Vlado Republike Slovenije pa pozivamo, da čim prej imenuje štiri nove člane nadzornega sveta in tako omogoči nemoteno delovanje tega organa. Državni zbor Republike Slovenije tudi pozivamo, naj v okviru svojih pristojnosti sproži in spodbudi širšo razpravo o vlogi, pomenu in pričakovanjih javnosti od javnopravne RTV v Sloveniji, zato da bo ta lahko z verodostojnim mandatom javnosti lahko opravila z dosedanjimi slabostmi in postala resnični servis državljanov!

dr. Zoran Medved, l.r.
predsednik Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija

V Ljubljani, 25. 9. 2012