Protest zoper omejevanje dostopa do informacij

Stališče

Protest zoper omejevanje dostopa do informacij

Društvo novinarjev Slovenije protestira zoper nedopustne spremembe 43. člena v predlogu zakona o medijih, ki opredeljuje dostop do informacij za novinarje. Društvo novinarjev se v celoti pridružuje danes izraženemu stališču informacijske pooblaščenke ter zahteva spremembi 5. in 8. odstavka 43. člena predloga zakona. Opozarjamo, da je razlika med informacijami za medije in informacijami javnega značaja  bistvena. Prva namreč po vsebini predstavlja največkrat odgovor na vprašanje in zato pomembno odstopa od opredelitve informacije javnega značaja. Mediji v družbi opravljajo posebno funkcijo in imajo tudi z ustavo zagotovljene posebne pravice, zato je nevzdržno stališče, da naj bodo pri dostopu do javnih informacij izenačeni z ostalimi skupinami. Temu sledi tudi zakonodaja primerljivih držav.

Novi 8. odstavek 43. člena je novinarjem vzel pravico do pritožbenega postopka, če organ zavrne odgovor na novinarsko vprašanje. Zakon namreč ne določa več, da imajo novinarji v primeru zavrnitve pravico
do pritožbe na informacijskega pooblaščenca. Pravica do dostopa do informacij za novinarje je tako ostala brez pravnega varstva. Pritožbeni postopek, kot ga predvideva novi predlog, je enak postopku po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), tovrstni postopki pa so dolgotrajni in zapleteni. Da lahko mediji in novinarji učinkovito opravljajo svojo funkcijo obveščanja javnosti in nadzora oblasti, pa je bistveno, da je rok za pridobitev informacije kratek, postopek pa nezapleten in učinkovit.

Nesprejemljiva je tudi sprememba 5. odstavka 43. člena, ki organu omogoča, da zavrne odgovor na vprašanje, “če so informacije izvzete iz prostega dostopa po zakonu”. Dosedanji člen je definiral, da odgovor lahko zavrne, če so informacije izvzete iz prostega dostopa po ZDIJZ, novi pa te izjeme širi na vse zakone. Lahko so to tudi zakoni, po katerih je za pridobitev informacije potrebno izkazati javni interes, kar pomeni, da je dostop novinarjev do informacij po novem 5. odstavku bistveno omejen.

Društvo novinarjev Slovenije opozarja, da je omejevanje dostopa novinarjev do informacij nesprejemljivo, zato zahteva, da se v zakon vrne pritožbeni postopek, kot ga je opredeljeval obstoječi zakon, ki se je tudi v praksi izkazal za učinkovit instrument. Zahtevamo tudi, da se izjeme glede dostopa do informacij javnega zanačaja omejijo na izjeme, ki jih določa ZDIJZ in se ne širijo na ostale zakone.