Poziv vladi: Takšna ureditev je za RTVS nesprejemljiva

Stališče

Poziv vladi: Takšna ureditev je za RTVS nesprejemljiva

Društvo novinarjev Slovenije poziva vlado, naj Radioteleviziji Slovenija čim prej poda ustrezna navodila o izvajanju sklepa, s katerim v javnem sektorju prepoveduje sklepanje novih avtorskih in svetovalnih pogodb. Nekateri programi javnega RTV servisa namreč zaradi tega ukrepa že oddajajo vsebine v okrnjeni obliki.

Takšna ureditev je za javno RTV nesprejemljiva, saj so med pomembnimi ustvarjalci programa tudi številni nepogrešljivi sodelavci z avtorskimi pogodbami. Nekaterim so pogodbe že potekle, nekaterim potečejo konec junija. Zaradi tega se lahko zgodita izpad večjega obsega programskih vsebin, ki so v javnem interesu, ali nedopustno nižanje standardov. Ker so ogrožene tudi programske vsebine, namenjene manjšinam, pričakujemo, da se bo vlada nemudoma odzvala in omogočila, da RTV opravlja javno službo, ki jo določa Zakon o Radioteleviziji Slovenija. Državljani za takšen javni servis nenazadnje plačujejo tudi prispevek.

Vodstvo javnega zavoda pa ob tem pozivamo, naj se še bolj odločno loti urejanja kadrovskih razmer v največji medijski hiši v državi. Dolgoletno odrivanje stalnih honorarnih sodelavcev, ki dajejo izjemno velik (kakovostni in količinski) doprinos k ustvarjanju vsebin, od redne zaposlitve v negotov, prekerni delovni odnos je gotovo eden od izvornih vzrokov za nastale težave.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije