Proti imenovanju Igorja Pirkoviča za v. d. urednika MMC RTV Slovenija

Stališče

Proti imenovanju Igorja Pirkoviča za v. d. urednika MMC RTV Slovenija

Foto: Adrijan Pregelj, RTV Slovenija

Aktiv novinarjev Radia Slovenija odločno nasprotuje imenovanju Igorja Pirkoviča za vršilca dolžnosti urednika MMC RTV in zahteva, da ga generalni direktor nemudoma prekliče. Pridružujemo se mnenju kolegov z MMC, da je imenovanje Pirkoviča nesprejemljivo tako iz vsebinskih kot proceduralnih razlogov. Njegovo delo je po naši oceni v nasprotju tako z novinarskim kodeksom kot s poklicnimi merili in načeli novinarske etike v programih RTV Slovenija. Njegovo imenovanje je za nas nesprejemljivo tudi zato, ker je bilo izpeljano brez upoštevanja mnenja odgovornega urednika Prvega programa Radia Slovenija. Skladno z novim izvedbenim aktom o delovanju MMC ima odgovorni urednik Prvega programa Radia Slovenija pravico do izražanja mnenja o imenovanju urednika MMC. Ob tem opozarjamo, da o veljavnosti tega akta presoja Upravno sodišče, saj je pred spremembo akta moral odgovorni urednik Radia Slovenija soglašati z imenovanjem urednika MMC. Radio Slovenija je pomemben soustvarjalec vsebin na našem skupnem multimedijskem portalu, ki je stičišče vsebin vseh programskih enot RTV Slovenija. Zato je logično, da pri imenovanju urednika sodeluje in z imenovanjem soglaša tudi radijska stran.

Aktiv novinarjev Radia Slovenija

V Aktivu novinarjev IP TV Slovenija podpiramo prizadevanja MMC-ja, da ponovno dobi svojega odgovornega urednika. Menimo, da pred tem menjava urednika ni potrebna oziroma, da lahko v. d. postane dosedanja urednica.

Novica o imenovanju novega v. d. urednika MMC-ja pa nas je presenetila, saj je jasno politično profiliran. O tem smo obvestili tudi generalnega direktorja RTV Slovenija. Imenovanje jasno in javno usmerjenega urednika namreč oži pluralnost, ki je v vseh (informativnih) vsebinah na RTV Slovenija nujna.

IO Aktiva novinarjev IP TV Slovenija

V Društvu novinarjev Slovenije v celoti podpiramo zahtevo Aktiva MMC RTV Slovenija, da se mora pred kakršnimi koli spremembami na uredniškem mestu najprej razrešiti pravno vprašanje postopka imenovanja urednika. V ta postopek je brez posvetovanja posegel generalni direktor RTV Slovenija prav zato, da bi lahko samovoljno zamenjal urednico. Popolnoma se strinjamo tudi z argumenti aktiva o neprimernosti Igorja Pirkoviča za urednika multimedijskega centra. Imenovanje urednika, ki mu uredništvo odreka podporo, kompetence in profesionalno integriteto, je nasilje nad uredništvom in uredniško avtonomijo. Tako kot pri imenovanju Jadranke Rebernik se generalni direktor znova podaja v postopke, ki so pravno, moralno in profesionalno sporni.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije