Še možnosti za izboljšanje zaščite žvižgačev

Stališče

Še možnosti za izboljšanje zaščite žvižgačev

V društvu novinarjev smo oddali pripombe na predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev, ki je bil v javni razpravi do 10. januarja 2022. Društvo je aktivno sodelovalo že v procesu sprejemanja Direktive o zaščiti žvižgačev, ki predstavlja velik napredek pri zaščiti prijaviteljev, prav tako pa smo pozivali, da se direktiva čim prej in tudi kakovostno prevede v nacionalno zakonodajo. S tega stališča je pripravljeni predlog zakona vsekakor dobra novica. Ima pa predlog s stališča novinarske skupnosti tudi nekaj težav.

Predlagamo, da se v zakon jasno zapiše, da se uporablja tako za prijavo kršitev EU kot tudi za prijavo kršitev po zakonodaji v Republiki Sloveniji. To je ključnega pomena, saj vzpostavljeni standardi pri kanalih poročanja, kot tudi zaščita prijaviteljev ne morejo biti različni in odvisni od tega, ali se prijavlja kršitev prava Unije ali kršitev slovenske zakonodaje.

Kritični smo do predloga, da se anonimnih prijav ne obravnava, saj raziskave kažejo, da so krive prijave zelo redke, anonimnost pa je lahko v določenih primerih pogoj, da se določena nepravilnost sploh prijavi in odkrije. Zaščita identitete vira je tudi eden od osnovnih postulatov novinarske etike, ki novinarjem omogoča pridobiti informacije, ki bi brez te možnosti ostale javnosti nerazkrite, pa čeprav bi za razkritje obstajal velik javni interes.

Glede predlaganega 16. člena, ki se nanaša na javno razkritje kršitev, bi radi opozorili, da je dikcija, da je prijavitelj upravičen od zaščite, če »v treh mesecih ni bil sprejet noben ustrezen ukrep na njeni podlagi« premalo natančna. Grožnje morebitnih pravnih tveganj zakon nikakor ne sme prelagati na prijavitelje, ki se z razkritji izpostavljajo in katerih zaščita je namen zakona. Predlagamo, da zakon natančneje opredeli tudi postopek obravnave javnega razkritja.

Zakon bi moral žvižgačem nujno zagotoviti tako psihosocialno kot finančno pomoč v času po prijavi in v primeru povračilnih ukrepov. Več poudarka bi zakon moral nameniti tudi preventivi, v smislu vnaprejšnjega svetovanja, kako podati prijavo in se pri tem zaščititi, vključno z zaščito identitete, saj to zmanjša možnosti, da bi sploh prišlo do povračilnih ukrepov.