S sprejeto novelo do manj ovir pri dostopanju do informacij

Stališče

S sprejeto novelo do manj ovir pri dostopanju do informacij

Foto: Matej Povše, Dnevnik

Novinarske organizacije (DNS, SNS, ZNP) in Transparency International Slovenia pozdravljamo včerajšnje sprejetje novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-F). Na problem smo že večkrat javno opozorili in pozvali k spremembi zakonodaje. Dostop do javnih informacij mora namreč biti hiter in brez posebnih stroškov. S prakso nujnega vključevanja stranskih udeležencev – torej tistih, na katere se zahtevani podatki nanašajo, pa se čas pridobitve teh podatkov močno podaljša, tako da včasih sploh niso več aktualni. Hkrati pa so prosilci v primeru, če z zahtevo niso uspešni, po zakonu o upravnem postopku dolžni plačati odvetniške stroške, ki so lahko nesorazmerno visoki.

Pričakujemo, da bo sprejeta novela ZDIJZ odpravila omenjene ovire pri dostopanju do informacij, ki so po zakonu izrecno določene kot javne, hkrati pa bo še naprej omogočala stransko udeležbo, v primerih, ko lahko tisti, na katere se informacije nanašajo, vplivajo na odločitev organa.

Društvo novinarjev Slovenije

Transparency International Slovenia

Združenje novinarjev in publicistov

Sindikat novinarjev Slovenije