Stranska udeležba ostaja ovira pri dostopu do informacij javnega značaja

Stališče

Stranska udeležba ostaja ovira pri dostopu do informacij javnega značaja

Kljub temu, da je ministrstvo za javno upravo (MJU) v odgovoru na pobudo za spremembo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, pritrdilo predlogu in ocenilo, da je “glede na namen smiseln in ustrezen ter tudi kar zadeva dikcijo ustrezen, tudi glede na zakonodajo, ki ureja splošni upravni postopek”, ni napovedalo, kdaj bo predlagalo spremembo zakona. Stranska udeležba zato ostaja ovira pri dostopu do informacij javnega značaja.

Podpisniki poziva za spremembo 26.a člena ZDIJZ, ki se nam je pridružila tudi Evropska zveza novinarjev, smo se zato danes odzvali na odgovor MJU. Pozdravljamo ugotovitve ministrstva glede problematike instituta stranske udeležbe v postopkih dostopanja do informacij javnega značaja. Veseli nas, da je ministrstvo problem prepoznalo in da pozitivno ocenjuje rešitev, ki smo jo predlagali.

Zato smo še toliko bolj razočarani nad dejstvom, da se v odzivu ni podrobneje opredelilo glede reševanja tega problema, saj visoki stroški in časovne zamude grozijo novinarjem in drugim članom civilne družbe že danes ter tako bistveno posegajo v pravico dostopa do informacij javnega značaja. V opisanem kontekstu se nam izgovarjanje na normativni načrt dela vlade za leto 2017 zdi kot tiščanje glave v pesek pred nevarnostjo, ki je že napočila, tukaj in zdaj.

Poudarjamo, da si podpisniki želimo hitrejšega ukrepanja, s čimer bi odpravili obstoječo anomalijo, katere obstoj priznava tudi ministrstvo.

Ministrstvo smo zato pozvali, da s časovnim načrtom konkretneje opredeli, kdaj namerava sprožiti ustrezne postopke za spremembo ZDIJZ, ki bi primerno naslovile s strani vseh relevantnih deležnikov prepoznan problem. Odlašanje s predlagano spremembo ZDIJZ lahko namreč reševanje tega perečega problema zaradi parlamentarnih volitev odloži za nedoločen čas.

Društvo novinarjev Slovenije

Transparency International Slovenia

Združenje novinarjev in publicistov

Sindikat novinarjev Slovenije

European Federation of Journalists