Slovenski lokalni medij Ovtar24.si uspešen na mednarodnem razpisu

Novice

Slovenski lokalni medij Ovtar24.si uspešen na mednarodnem razpisu

Ovtar24.siFoto: Ovtar24.si

Journalismfund Europe iz Belgije je v letošnjem letu objavil razpis v sklopu projekta Lokalni mediji za demokracijo v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov. V drugem krogu razpisa so prejeli kar 127 prijav iz 22 različnih držav EU. Med izbranimi projekti je tudi lokalni medij Ovtar24.si, ki je strokovno komisijo s projektom Lokalna novica v vsak zaselek! prepričal z inovativnostjo, prispevanjem k izgradnji spodbudnega lokalnega okolja in s kakovostnim lokalnim novinarstvom v javnem interesu.

Ekipa Ovtar24.si z odgovornim urednikom Zmagom Šalamunom se je na razpis prijavila na pobudo Društva novinarjev Slovenije, saj je razpis naravnan na tako imenovane »novičarske puščave«, kamor spada tudi območje Slovenskih goric in širše. Namen razpisa je ohranjanje živahnega in neodvisnega lokalnega medijskega ekosistema, ki služi javnim interesom lokalnih skupnosti, saj so te temelj demokratičnih družb. Prijave so prispele iz 22 različnih evropskih držav, skupno kar 127 prijaviteljev, ocenjevalno komisijo pa so sestavljali ugledni predstavniki stroke iz različnih držav in s strokovnim znanjem (lokalnega) novinarstva. V svoji odločitvi so zapisali, da je projekt prepričljiv z vidika inovativnosti in pokrivanja lokalnih novic. »Gre za pristen lokalni projekt. Žirija vidi, da je nadgradnja strani Ovtar24.si (ki ima dostojno lokalno vsebino v Slovenskih goricah) dobra ideja. Projekt je jasen in dobro strukturiran,« so zapisali v potrditvi projekta.

»Potrditev naše ideje na evropskem razpisu je priznanje, da smo na dobri poti. Je odločen in glasen ZA za naše novinarsko delo, ki služi interesom javnosti in ne dekretom lokalnih veljakov. Od vsega začetka verjamemo v naš projekt, vedno bolj pa nam zaupajo tudi naši zvesti bralci. Na razpisu smo izpostavili novičarsko puščavo, ki se vedno bolj razlega po Slovenskih goricah in tudi širše. Zaskrbljeno opažamo, da ni kvalitetnega lokalnega novinarstva, saj je vse podrejeno peščici, ki lokalne novinarje ustrahuje in/ali dobro plačuje. V svoji več kot 30-letni novinarski karieri se zavedam, da so lokalni mediji ključ do opolnomočenja državljanov, da razumejo in uveljavljajo svoje pravice v skupnosti, kjer živijo,« je ob potrditvi uspešnosti projekta Lokalna novica v vsak zaselek! povedal odgovorni urednik medija Ovtar24.si Zmago Šalamun.

Ekipa Ovtar24.si na terenu dobiva pozitiven odmev, kar jim daje dodano moč in potrditev njihovega dela ter da je to tisto, kar lokalno prebivalstvo želi in potrebuje: bolje informirano in močnejšo skupnost, ki se aktivno vključuje v procese okoli sebe in sodeluje v življenju naših krajev ter nanj vpliva.

Projekt je podprt s 40.000 € nepovratnih evropskih sredstev in bo trajal do maja 2024 Nadgradili bodo spletni medijski portal Ovtar24.si, ki bo omogočal poslušanje podkastov ter avdio in gledanje video posnetkov. Novost bo tudi spletni vmesnik »Moja novica«, ki bo bralce spodbudil v proces ustvarjanja novinarskih prispevkov in obveščanja o dogajanju v lokalni skupnosti. Organizirali bodo debatne večere, da bi spodbudili lokalne prebivalce k aktivaciji in razmišljanju o uporabi medijev, kot tudi medijski pismenosti. V sklopu projekta bodo izdali knjigo o zgodovini in pomenu lokalnega novinarstva v Osrednjih Slovenskih goricah, ki jo bo pripravil zgodovinar in bivši novinar dr. Marjan Toš. Z vsemi temi aktivnostmi računajo, da bodo dodobra okrepili prepoznavnost portala Ovtar24.si, kot vir kvalitetnega in zanesljivega spletnega medija.

Ovtar24.si je svoje poslanstvo pričel ob svetovnem dnevu medijev 3. maja 2021 z željo, da se nekaj premakne na medijskem področju, saj so Slovenske gorice medijsko podhranjene in imajo slab pretok ažurnih in verodostojnih informacij. Pomemben element logotipa je ime Ovtar, tradicionalni lik Slovenskih goric, ki je bil nekoč varuh vinogradov. Ta lik predstavlja zaščito, integriteto in odgovornost ter simbolizira vlogo medija »Ovtar24.si« kot varuha novic, informacij, objektivnosti in zanesljivost. Ime Ovtar simbolizira tudi predanost Slovenski dediščini, svobodo izražanja in ohranjanje pomembnih vrednot. Njihova ciljna populacija so predvsem bralci in prebivalci Slovenskih goric iz razgibanega podeželskega terena, kjer živi okoli 30.000 ljudi. V času delovanja so prejeli tudi nekaj sredstev s strani države (uspešna prijava na medijskem razpisu v 2022), drugače pa delujejo na volonterski ravni in s financiranjem preko manjših oglaševalcev. V novinarski ekipi sta dva aktivna člana Društva novinarjev Slovenije, prispevke pa pripravljajo tudi zunanji sodelavci z novinarskimi izkušnjami. Ovtar24.si vnaša v lokalno skupnost samozavest, kritičnost, pismenost, inovativnost in tudi pozitivno energijo.

Projekt Lokalni mediji za demokracijo je 18-mesečni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija, izvaja pa konzorcij partnerjev: European Federation of Journalists v (EFJ), Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF), International Media Support (IMS) in Journalismfund Europe. Poleg programa nepovratnih sredstev partnerske organizacije ponujajo večplastni program za pomoč lokalnim, regionalnim in skupnostnim medijem na območjih novičarskih puščav v Evropi z zagotavljanjem finančne podpore, krepitvijo organizacijskih zmogljivosti in izvajanjem raziskav, ki prikazujejo stanje na terenu. Več na: www.journalismfund.eu/local-media-democracy