Zaposleni napovedano selitev Večera ocenjujejo za nesprejemljivo

Stališče

Zaposleni napovedano selitev Večera ocenjujejo za nesprejemljivo

Foto: STA

Uredniški odbor Večera, svet delavcev, aktiv DNS Večera, zastopstvo uredništva Večera, sindikat novinarjev Večera in sindikat Pergam nasprotujemo nameri o selitvi Večera iz poslovne stavbe na Ulici slovenske osamosvojitve v prostore podjetja Galerija Gosposka v Mariboru. Selitev nam je uprava kot eno od oblik varčevanja podjetja napovedovala že nekaj časa, zdaj pa je z lastnikom sprejela končno odločitev. Uredništva Večera poslej kljub tradiciji, dejanskem in simbolnem pomenu stavbe, v kateri delujemo v središču Maribora, ne bo več na tej lokaciji.

Ocenjujemo, da je napovedana selitev nesprejemljiva. Ključni argument soglasnega nestrinjanja naštetih zastopstev na Večeru je trdno prepričanje, da bodo negativne posledice in s tem cena selitve za medijsko hišo Večer bistveno večje od pričakovanega prihranka in zmanjšanja stroškov, čemur sta pri svoji končni odločitvi izključno sledila lastnik in poslovodstvo. Razumemo položaj podjetja v vse težjih pogojih poslovanja, a hkrati pričakujemo širši uvid ob razumevanju pomena ohranjanja verodostojnosti, zaupanja javnosti in s tem vloge in pomena medijev in novinarstva. Dejansko bi bila potrebna strateška vlaganja v izboljšanje delovnih pogojev vseh zaposlenih, krepitev novinarske redakcije in medija na sploh, ne pa nadaljnje slabljenje ob krčenju stroškov, ki s selitvijo gotovo ne bo zadnji ukrep racionalizacije v medijski hiši in celotni skupini lastnika.

Zaposleni na Večeru smo prepričani, da je selitev v poslovne prostore Galerije Gosposke vsaj dvojno negativna in nedopustna. Prvič zato, ker je zgradba, v kateri deluje uredništvo Večera, prepoznana kot neločljiv del medijske identitete, kot del dolgo grajene tradicije in temelj integritete medija, ki ostaja verodostojen, profesionalen in zaupanja vreden kljub zaostrenim razmeram na medijskem trgu. Drugič zato, ker so prostori, v katere nameravajo kot najemnika vseliti Večer, v lasti aktualnega župana mestne občine Maribor Saše Arsenoviča. Menimo, da bi pri tovrstnih odločitvah ne glede na to, kdo konkretno je ali bo župan, pri vstopanju v kakršnekoli poslovne odnose morali presojati bistveno širše posledice, kot videti predvsem morebitno cenovno ugodnost.

Uprava in lastnik sta sicer za optimizacijo previsokih stroškov iskala še druge možnosti in do neke mere resda prisluhnila izraženim pomislekom in pričakovanjem zaposlenih, da ne izbereta najslabše, a tudi predstavljene alternative so bile po naši oceni slabe. Selitev v prostore aktualnega nosilca lokalne politične oblasti je po naši oceni nepopravljiv udarec za uredniško neodvisnost in kredibilnost, ki bi lahko z enim zamahom zamajala ugled Večera. Prepričani smo, da neodvisna medijska hiša ne more in ne sme biti v ničemer odvisna od katerekoli oblasti, še posebej to velja za še bolj občutljivo lokalno okolje. Zaposleni na Večeru se že daljše obdobje soočamo z racionalizacijami in optimizacijami, ki niso v prid ne zaposlenim ne podjetju. Sprejemali smo jih in razumeli, ker smo hoteli konstruktivno soprispevati k ohranjanju in razvoju medija in ker smo prepričani, da še vedno delamo dobro, predvsem v dobro in v imenu naše javnosti.

Več kot jasno je sicer tudi, da so k sedanjemu položaju prispevale poteze preteklih nestrateških lastnikov Uroša Hakla in Saša Todoroviča, ki sta v mediju videla zgolj sredstvo za dosego drugih poslovnih interesov in dobiček ter ga izžela, tako da je v celoti ostal brez nepremičnega premoženja. Med drugim sta tik pred prodajo Večera leta 2021 prodala tudi stavbo Večera, v kateri je bil časopis od leta 1962, tedaj še na Svetozarevski ulici 14, že prej pa tudi ostalo nepremično premoženje. Večer torej ni lastnik stavbe, v kateri deluje, kar je gotovo oteževalna okoliščina za sedanje pogoje poslovanja.

Ker je tudi drugih negativnih vplivov na naš obstoj in razvoj še več, ocenjujemo, da bi se selitvi morali izogniti in zaščititi interese Večera, uredniško neodvisnost in verodostojnost.

Na Večeru bo danes v zvezi s selitvijo potekal zbor delavcev. Za izjave za javnost bomo na voljo ob 13. uri pred poslopjem Večera v Mariboru.