Svet Evrope poziva Slovenijo k boju proti sovražnemu govoru

Iz medijev

Svet Evrope poziva Slovenijo k boju proti sovražnemu govoru

STAFoto: Anita Balas, STA

Strasbourg, 29. oktobra – Slovenija naj okrepi boj proti sovražnemu govoru na spletnih družbenih omrežjih in zagotovi hitro obsodbo uporabe rasističnega jezika v javnosti, je v poročilu o uresničevanju konvencije za zaščito narodnih manjšin med drugim pozval Svet Evrope. Zavzeli so se tudi za več pravic Romov.

Odbor ministrov Sveta Evrope je priporočila sprejel minulo sredo, so danes sporočili iz te panevropske organizacije s sedežem v Strasbourgu. Gre za redno ocenjevanje, kako države izpolnjujejo zaveze iz Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin.

Svet Evrope v resoluciji Slovenijo poziva k takojšnjemu ukrepanju na treh področjih; dve priporočili se nanašata na področje zaščite romske populacije, eno pa na področje boja proti sovražnemu govoru.

Glede slednjega Svet Evrope predlaga okrepitev prizadevanj v boju proti sovražnemu govoru, zlasti z okrepitvijo odzivnosti pravosodja. Okrepiti bi bilo treba usposobljenost policije, tožilcev in sodnikov na področju boja proti sovražnemu govoru in zagotoviti učinkovito preiskavo, kazenski pregon in kaznovanje storilcev. Rasistični motivi pri kaznivem dejanju bi morali vedno šteti za oteževalno okoliščino. Okrepiti je treba tudi ozaveščenost javnosti o sredstvih, ki so na voljo v tem boju, so zapisali.

V resoluciji Svet Evrope predlaga tudi okrepitev varstva pravice Romov do posesti, ko živijo v neformalnih naseljih, tudi z legalizacijo, kjer je to mogoče. V organizaciji prav tako predlagajo zagotovitev ustreznih življenjskih pogojev za Rome. Omogočiti jim je treba tudi učinkovit dostop do osnovnih javnih storitev in infrastrukture, država pa bi morala zagotoviti, da občine izpolnjujejo svoje obveznosti. Svet Evrope tudi poziva k ustrezni spremembi zakona o romski skupnosti.

Organizacija k takojšnjemu ukrepanju poziva tudi na področju vključenosti romskih otrok v izobraževalni sistem in se zavzema za čimprejšnje vključevanje v predšolsko vzgojo. Pozivajo k povečanju števila romskih pomočnikov v šolah in njihove usposobljenosti. Pozivajo tudi k oblikovanju večnamenskih centrov v romskih naseljih.

Priporočila so izdali tudi na drugih področjih. Med drugim predlagajo vzpostavljanje dialoga s predstavniki »novih narodnih skupnosti« in nemškogovoreče etnične skupnosti. Predlagajo tudi učinkovito izvajanje zakonodaje proti diskriminaciji in zagotovitev vseh sredstev za učinkovito delovanje zagovornika načela enakosti.

Prav tako so spomnili na usodo »izbrisanih« in pozvali k vzpostavljanju priložnosti, da si uredijo položaj, prav tako pa h krepitvi javne ozaveščenosti o problemu, vključno z izobraževanjem v šolah. Tudi sicer predlagajo krepitev ozaveščenosti v šolah glede pravic manjšin in različnosti v družbah.