Izjava za javnost zaposlenih družbe Delo revije

Novice

Izjava za javnost zaposlenih družbe Delo revije

Zaposleni v Delo Revije, d.d., še vedno največjem založniku revijalnega tiska v Sloveniji, obveščamo pristojna ministrstva, naše poslovne partnerje, stroko in javnost o nadaljevanju agonije v podjetju. Po zasegu blagovnih znamk, ki jih je Matej Raščan v imenu Delo Revije zastavil pri NKBM, in prenosu teh znamk na njeno hčerinsko družbo KBM Leasing, smo z upanjem, a hkrati tudi z negotovostjo sprejeli informacijo iz NKBM o ukrepih, s katerimi bo »na eni strani omogočila zavarovanje ekonomskega interesa banke, na drugi pa bo omogočila dolgoročno in nemoteno izhajanje blagovnih znamk in s tem tudi ohranitev delovnih mest”.

Glede na večmesečne dogovore predstavnikov zaposlenih, socialnih partnerjev in predstavnikov banke smo kljub temu, da je tudi banka NKBM kot največji upnik Delo Revije, d.d., s svojimi preteklimi potezami, še posebej odobritvijo nerealno visokega kredita Mateju Raščanu ter nenadzorom nad njegovo porabo kredita za posle, povsem nepovezane z družbo Delo Revije, sprejeli informacijo v prepričanju, da bo banka dejansko omogočila nemoteno nadaljevanje izdajanja revij in hkrati zagotovila delo tistim, ki smo vsem težavam navkljub revije še vedno delali odgovorno in finančno pozitivno.

Po naših podatkih naj bi bila v banki – do njenih predstavnikov zaposleni danes ne moremo oz. so bili vsaj doslej za nas nedosegljivi – odločitev o oddaji oz. morebitni prodaji blagovnih znamk sprejeta najpozneje do petka, morda pa že danes. Na banko NKMB zato apeliramo, naj ostane zvesta svoji zavezi in dejansko sprejme odločitev, ki bo, kot smo njeno izjavo citirali zgoraj, omogočila tudi »ohranitev delovnih mest«.

Hkrati želimo opozoriti, da bi morebiten dogovor banke s katerim od njenih sogovornikov, ki si želi prevzeti le blagovne znamke, potem pa vse ustvarjalce revij Delo Revije postaviti na cesto (kar so pri najverjetnejšem ponudniku, Delu Revijam konkurenčni Adria Medii, s katero naj bi po neuradnih informacijah banka sklenila dogovor že v naprej, potrdili s tem, ko neuradno ves čas zatrjujejo, da jih ne zanimajo zaposleni Dela Revij, temveč zgolj pridobitev konkurenčnih blagovnih znamk), pomenil ne le dokončen žebelj v krsto za zaposlene in honorarne sodelavce Delo Revije, ampak tudi poteptano besedo in prelomljeno obljubo banke o ohranjevanju delovnih mest. V primeru, da bi se banka odločila za to potezo, bi žal slovenska revijalna medijska krajina (p)ostala poligon za ribarjenje v kalnem in za nove netransparentne, zakulisne kapitalske igre, v katerih besede ne veljajo nič, zaposleni in drugi sodelavci pa so le orodje v rokah lastnikov, ki se lahko kadarkoli zavrže.

Zdaj je zadnji čas, da se naredi konec nepreglednosti in da se dejansko izpolni tisto, kar se je obljubljalo mesece: v rokah NKBM je odločitev, ali bo omogočila izhajanje revij, mnogih z večdesetletno tradicijo, in hkrati pustila delati revije tistim, ki jih ustvarjamo, ali pa nam jih bo še enkrat odvzela, jih dala v roke nekomu, ki bo za svoje interese izrabil le znamke revij, nas pa skupaj z banko pahnil tja, kjer so danes že mnogi nekdanji zaposleni v podobnih kapitalskih zgodbah: na cesto, brez pravic in z občutkom, da smo bili izkoriščeni do konca. NKBM ima danes priložnost, da pokaže, da se zgodbe v Sloveniji lahko vendarle zavrtijo tudi še v pravo smer ter da pošlje jasen signal, da so delo in delovna mesta v tej državi še kaj vredna. Srčno upamo in si želimo, da bi odgovorni sprejeli pravo odločitev.

Še informacija o aktualnem stanju v Delo Revije, d.d., danes: lastnik Matej Raščan zaposlenim še ni izplačal julijske plače, prav tako velika večina dolgov honorarnim sodelavcem za več mesecev še vedno ni poravnana. Revije Jana, Lady, Stop, ki bi že morale biti na prodajnih mestih in pri naročnikih, še vedno niso izšle. Ustvarjalci revij smo svoje delo kljub neplačilom opravili z enako odgovornostjo in predanostjo kot doslej. Našim bralkam in bralcem, skupaj več kot milijonu Slovencev mesečno, se opravičujemo, ker rezultati našega dela zaradi razlogov, ki so izven naše moči, še niso prišli do njih. Ob tem se jim zahvaljujemo za podporo v preteklosti in še posebej za spodbudo v danem položaju. Upamo, da bomo lahko revije delali zanje še naprej in upamo, da nam bodo tisti, ki imajo v rokah kapitalske škarje in platno, to omogočili.

Uredniški kolegij Dela Revij in zaposleni