V veljavi zakon o Slovenski tiskovni agenciji

Novice

V veljavi zakon o Slovenski tiskovni agenciji

V veljavo je stopil zakon o Slovenski tiskovni agenciji. Zakon določa, da bo nadzorstveno funkcijo nad STA po novem namesto vlade opravljal petčlanski nadzorni svet. Državni zbor na predlog vlade imenuje štiri člane nadzornega sveta z večino glasov vseh poslancev, in sicer enega člana izmed strokovnjakov za medije, enega člana izmed ekonomsko-finančnih strokovnjakov, enega člana izmed pravnih strokovnjakov ter enega člana izmed strokovnjakov za informatiko. Enega člana nadzornega sveta izvoli svet delavcev.

V prihodnjih mesecih bodo iskali člane nadzornega sveta, ki bodo potem pripravili razpis za direktorja agencije. Direktor je imenovan za dobo petih let. Uredniška ekipa bo nadaljevala s svojim delom do izteka mandata, za katerega je bila imenovana.

Odgovornega urednika imenuje in razrešuje direktor po pridobitvi predhodnega mnenja uredništva. Odgovornega urednika se imenuje na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Direktor se mora pred imenovanjem odgovornega urednika posvetovati o kandidatih za odgovornega urednika s člani uredništva. Če direktor ne pridobi pozitivnega mnenja večine članov uredništva, predlaga imenovanje takega kandidata nadzornemu svetu. V tem primeru ima uredništvo pravico predlagati nadzornemu svetu svojega kandidata, izmed kandidatov prijavljenih na javni razpis za odgovornega urednika.

Zakon si lahko preberete TUKAJ.