DNS s študenti novinarstva: Interes za okrepitev sodelovanja

Obvestilo

DNS s študenti novinarstva: Interes za okrepitev sodelovanja

Člana novega vodstva Društva novinarjev Slovenije Jernej Verbič in Matija Stepišnik sta se zadnji junijski četrtek na Fakulteti za družbene vede sestala s študenti novinarstva in predstojnikom katedre za novinarstvo dr. Markom Milosavljevićem. Študentom sta predstavila nove projekte in cilje DNS, pri čemer sta izrazila interes po tesnejšem sodelovanju in vključitvi mladih v dejavnosti društva. Študentje so predstavili svoje poglede na možnosti sodelovanja. Dogovorili so se, da DNS jeseni ustanovi študentsko sekcijo, obenem pa sestavijo tudi skupen predlog programa. Načeloma so se že dogovorili, da bi študentje novinarstva in DNS jeseni pripravili problemsko konferenco o problematiki študija novinarstva in težavah prehajanja na trg dela. Strinjali so se tudi, da je položaj mladih novinarjev, ko gre za iskanje zaposlitve in delo v zelo nezanesljivih delovnih razmerah, tema, ki bi ji DNS in študentje novinarstva lahko skupaj posvetili osrednjo pozornost.

Študentje so izrazili pripravljenost, da se aktivneje vključijo tudi v ostale projekte DNS. Dogovor o sodelovanju in ustanovitvi sekcije bodo predvidoma formalizirali v začetku oktobra, ob začetku novega študijskega leta.