Odpuščanje novinarjev vodi v degradacijo novinarstva

Stališče

Odpuščanje novinarjev vodi v degradacijo novinarstva

IZJAVA IN PROTEST AKTIVA DNS VEČER, SINDIKATA NOVINARJEV VEČERA, SINDIKATA NOVINARJEV SLOVENIJE in DRUŠTVA NOVINARJEV SLOVENIJE

Aktiv Društva novinarjev Slovenije Večer, Sindikat novinarjev Večera, Sindikat novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije v celoti zavračamo namero lastnikov in poslovodstva podjetja Večer Mediji po odpuščanju novinarjev in drugih medijskih delavcev. Aktiv, sindikata in društvo opozarjamo, da gre še za eno v seriji potez nekdanjih in sedanjih lastnikov, ko težave razrešujejo zgolj na plečih zaposlenih.

Že selitev uredništva Večera v cenejše najete in neprimerne prostore je bila po naši oceni več kot zadosten korak v smeri racionalizacije in optimizacije poslovanja, zato se ob napovedi presežnih delavcev tudi sprašujemo, kje in kdaj se varčevanje sploh konča.

Aktiv, sindikata in društvo ob tem vnovič opozarjamo, da gre za potezo, ki bo pomenila ne le slabitev položaja Večera na že tako težavnem medijskem trgu, pač pa bo neizbežno prinesla še krčenje kakovostnih in profesionalnih vsebin, zaradi česar bodo najbolj oškodovani prav tisti, ki jim je Večer namenjen – javnost in bralci ter naročniki Večera. Krčenje števila zaposlenih v že tako kadrovsko skrčenem podjetju pa bo s seboj prinesla še dodatno obremenitev že tako preobremenjenih zaposlenih.

Nenavadno tudi je, da vodstvo Večera namerava odpuščati v času, ko pristojno ministrstvo za kulturo z novim predlogom medijskega zakona napoveduje finančno pomoč časopisom v obliki subvencioniranja produkcijskih stroškov in distribucije.

Dodatno skrb zbuja dejstvo, da gre le za prvi del nameravanih odpuščanj, kar pomeni, da bo nad zaposlenimi tudi v prihodnih mesecih visela nenehna grožnja po dodatnih odpuščanjih, kar je nesprejemljivo, ko se hkrati število zaposlenih na Večeru že znižuje, predvsem na račun predčasnega upokojevanja.

Aktiv, sindikata in društvo pozivamo lastnike in poslovodstvo, da od namere po odpuščanjih odstopijo in poiščejo druge poti za nadaljnji razvoj tega pomembnega časopisnega podjetja, predvsem lastnike pa, da začnejo vanj tudi vlagati.

Upravni odbor Aktiva DNS Večer

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Večera

Sindikat novinarjev Slovenije

Društvo novinarjev Slovenije

Podpora Društva novinarjev Slovenije

V Društvu novinarjev Slovenije v celoti podpiramo izjavo in protest novinarjev Večera proti nameri lastnikov in poslovodstva podjetja Večer Mediji po odpuščanju novinarjev in drugih medijskih delavcev, s katero so nas seznanili danes. Zaposleni na Večeru so bili v zadnjih letih že izpostavljeni številnim racionalizacijam. Tej je bila namenjena tudi nedavna selitev v nove prostore, ki so ji zaposleni zaradi neprimernosti nasprotovali, vodstvo pa je ob tem obljubilo, da podjetje – tudi zato – ne bo odpuščalo. Lastniki in poslovodstvo še enkrat več rešujejo finančne težave izključno na plečih zaposlenih. Zato znova opozarjamo, da mediji potrebujejo odgovorne lastnike.

Medijska koncentracija, ki je nedopustna in sporna, je pripeljala do točke, ko je nevzdržna za ohranjanje kakovostnega novinarstva in ko je zadala resen udarec verodostojnemu novinarstvu. Posledica je vse manj pluralnosti in vse večja homogenizacija vsebin, ki omogoča le še večjo racionalizacijo poslovanja. Posledice lastniških in poslovnih odločitev v največji meri prevzemajo zaposleni medijski delavci, kar je nedopustno, oškodovana pa sta javnost in javni interes.

Gre za novo epizodo nerazumnih odločitev medijskih lastnikov pri degradaciji novinarskih kolektivov. Ob tem pa se bo v družbi še povečevalo širjenje dezinformacij, zviševala se bo stopnja korupcije ter se krhala demokracija.

Tudi zato je več kot pomembno hitro sprejetje novega medijskega zakona, ki ga pripravlja ministrstvo za kulturo. Obstaja namreč nevarnost, da bodo sheme pomoči, ki jih prinaša, zaživele šele, ko tistih, ki bi jim morale pomagati, morda ne bo več.