Oviranje Radia Študent pri poročanju o Študentski organizaciji univerze v Ljubljani je nesprejemljivo

Stališče

Oviranje Radia Študent pri poročanju o Študentski organizaciji univerze v Ljubljani je nesprejemljivo

Foto: Bojan Velikonja, Dnevnik

V Društvu novinarjev Slovenije že nekaj časa z zaskrbljenostjo spremljamo oviranje Radia Študent pri poročanju o Študentski organizaciji univerze v Ljubljani. Ta konsistentno ovira poročanje o njenem delovanju ter pri tem uporablja različne in vse bolj problematične vzvode.

Kot novinarke in novinarji Radia Študent opozarjajo že od začetka leta, ŠOU od oktobra lani ne dovoljuje več javnega video prenosa sej Študentskega zbora. To se nam zdi nedopustno, ne zgolj z vidika omejevanja novinarskega dela, ampak tudi z vidika občih principov delovanja predstavniških teles.

Seje Študentskega zbora morajo biti po statutu ŠOU javne. Snemanje izjav je pomembno za delo vseh novinark in novinarjev, omejevanje snemanja pa preprečuje pripravo avdio in avdiovizualnih prispevkov, torej tudi poročanja, tudi če je novinarkam in novinarjem formalno dovoljeno fizično spremljanje sej.

ŠOU se sicer sklicuje, da zakonodaja na področju varovanja osebnih podatkov zvočno ali audiovizualno snemanje seje dopušča le ob soglasju vseh prisotnih v dvorani. Po našem mnenju je to zloraba zakonodaje o varovanju osebnih podatkov in zasebnosti. Tudi v drugih predstavniških telesih, ki so zakonsko urejena, so izvoljeni predstavniki in funkcionarji javne osebe. In v tem nimajo pravice do uveljavljanja zasebnosti pri opravljanju svoje javne funkcije. Ob tem pa ima Študentski zbor možnost, da zapre za javnost tiste točke, ki bi obravnavale poslovne tajnosti ali vsebine, ki bi razkrivale osebne podatke oseb, ki niso v nobenem pogledu javne osebe. To je tudi njihova dolžnost, saj so vse seje, kot rečeno, javne.

Delo novinark in novinarjev Radia Študent, ki poročajo o delovanju ŠOU, je v jasnem javnem interesu in še posebno v interesu študentk in študentov univerze v Ljubljani. Vse javne institucije morajo omogočiti poročanje medijev o njihovem delovanju. To je v interesu celo institucij samih, saj se tako vzpostavlja zaupanje v te institucije in preprečuje, da bi jih izkoriščali zasebni interesi.

Dejanja ŠOU v primeru Radia Študent pa so še toliko bolj sporna, ker je ŠOU hkrati ustanoviteljica Zavoda Radio Študent in tako onemogoča delo svojemu lastnemu zavodu.

Naj opozorimo še, da je delo novinark in novinarjev Radia Študent pri poročanju o ŠOU splošno priznano. Univerzitetna redakcija Radia Študent je prav za to delo nagrajena z nagrado Čuvaj/Watchdog leta 2021 v kategoriji mladih novinarjev, ki jo podeljuje Društvo novinarjev Slovenije. Zato moramo ponovno poudariti svojo zaskrbljenost in razočaranje, da je to novinarsko delo še vedno tako onemogočeno.