Evropski parlament potrdil spremembe AVMS direktive

Novice

Evropski parlament potrdil spremembe AVMS direktive

Foto: Pixabay

Evropski parlament je 2. oktobra potrdil spremembe uredbe o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD). Nova pravila so namenjena zagotavljanju pravičnejšega regulatornega okolja za celoten avdiovizualni sektor, ki vključuje izdajatelje televizijskih programov, spletne platforme za izmenjavo videov in ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.

Ponudniki platform za izmenjavo videov za znaten del vsebine nimajo uredniške odgovornosti, morajo pa zagotoviti varovanje mladoletnikov pred škodljivimi vsebinami ter vseh državljanov pred spodbujanjem sovraštva, nasilja in terorizma. Enako velja za družbene medije, ki ponujajo dostop do avdiovizualnih vsebin. Ponudniki bodo morali pregledno označiti, ko imajo videi, ki so jih naložili uporabniki, oglaševalski namen.

Katalogi ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo bodo morali vsebovati vsaj 30-odstotni delež evropskih del. Izdajatelji televizijskih programov bodo imeli več fleksibilnosti pri odločanju, kdaj bodo predvajali oglasne vsebine, vendar njihov delež ne sme presegati 20 odstotkov oddajnega časa.

Določbo, da morajo države članice vzpostaviti neodvisen regulatorni organ za avdiovizualne medijske storitve, je pozdravila Evropska zveza novinarjev. Uredba določa niz kriterijev, ki jih mora regulator izpolnjevati, da lahko zadosti zahtevi po neodvisnosti. Mora biti pravno ločen od vlade in funkcionalno neodvisen od vlad ali drugih organov. Svoja pooblastila mora izvajati nepristransko, pregledno in pri tem spoštovati pluralnost medijev. Države članice morajo pristojnosti regulatornih organov ali teles jasno zakonsko opredeliti.

Uredba izpostavlja zagotovitev učinkovitih ukrepov glede medijske pismenosti in ozaveščanje uporabnikov. »Medijska pismenost pomeni spretnosti, znanje in razumevanje, ki državljanom omogočajo učinkovito in varno uporabo medijev. Da bi lahko državljani dostopali do informacij ter na odgovoren in varen način uporabljali, kritično ocenjevali in ustvarjali medijsko vsebino, morajo imeti visoko stopnjo medijske pismenosti,« navaja uredba. Ponudnike medijskih storitev in platform za izmenjavo videov poziva k spodbujanju »razvoja medijske pismenosti v vseh družbenih plasteh, za državljane vseh starosti in vse medije« ter k pozornemu spremljanju napredka na tem področju.