Foto: Izjemno zanimanje za lektorsko delavnico

Novice

Foto: Izjemno zanimanje za lektorsko delavnico

Foto: Dino Schreilechner

Na delavnici, namenjeni lektorjem in novinarjem, smo poskusili začrtati novo razmerje med novinarjem in lektorjem.

Rigidnega (hierarhičnega) odnosa, kakršen je veljal doslej, ni več primerno ohranjati. Lektor bi moral biti jezikovni svetovalec in ne le popravljalec napak.

Delavnico je vodil dr. Marko Stabej, profesor slovenščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Velja za enega najboljših poznavalcev slovenskega jezika, njegove spremenljivosti in dinamičnosti.