Javno omizje o vlogi javne službe v medijskem prostoru

Obvestilo

Javno omizje o vlogi javne službe v medijskem prostoru

Foto: Mavric Pivk, Delo

Sindikat novinarjev Slovenije vas vabi na javno omizje o vlogi javne RTV Slovenije, ki bo v petek, 5 . oktobra, ob 11. uri, v sejni dvorani TV Slovenija na Kolodvorski 2.

Uzakonjeni status RTV Slovenije je vedno znova izpostavljen političnim tveganjem in oblastnim posegom v njeno institucionalno, poslovno in uredniško avtonomijo. Kaj v pravnem redu omogoča oblastnikom, da javni servis uporabljajo in razumejo kot državni medij, ki ga po lastni podobi preoblikujejo po vsakem volilnem ciklu? Katera pravna sredstva so v uzakonjeni vlogi javnega medija razpoložljiva za zavarovanje javnega interesa? Jih vodstvo uporablja v zadostni meri ali pa jim to onemogoča pred politiko slabo zavarovana avtonomija? Katere so posledice oblastnih posegov od letošnjega marca in kako se nanje odziva vodstvo javne RTV Slovenija? Zakaj nimamo pregledne in javne medijske politike izvajanja javnega interesa na medijskem trgu? Kakšne so notranje ovire za prestrukturiranje javne službe, spremembe programskih vsebin in storitev? Katere zakonodajne spremembe so potrebne, kakšne se pripravljajo in koliko je z njimi sploh mogoče presekati s političnim obvladovanjem javnega medija in uveljaviti vlogo, kakršno ima v evropski ureditvi in praksi javnih medijev?

K soočanju pogledov in stališč o teh vprašanjih smo povabili politike in nosilce odločanja v medijski politiki, poslovno in programsko vodstvo javne radiotelevizije in angažirane poznavalce medijskega prostora ter zakonodaje.

K razpravi vabimo vse, ki jim je mar za raznolikost, odprtost in dostopnost javnega medija.

Iztok Jurančič, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije