Javni poziv vladi: Novinarji proti dvigu DDV za tisk

Stališče

Javni poziv vladi: Novinarji proti dvigu DDV za tisk

Novinarji pozivamo vlado, naj nemudoma umakne načrtovani dvig DDV za časopise in revije, saj bi imel predvideni ukrep razmeroma majhno korist za proračun, hudo pa bi obremenil izdajatelje časopisov in revij.  Že na kratek rok bo v zaprtje vrat prisilil več manjših, predvsem lokalnih medijev, na srednji rok pa tudi večje medijske družbe, ki bodo prisiljene v dodatno rezanje stroškov in zelo verjetno tudi v odpuščanja. To bo nedvomno vplivalo na kakovost informacij in ostalih medijskih vsebin, ki jih tiskani mediji posredujejo bralcem, s tem pa tudi zmanjšal obseg mnenjsko različnih zgodb oziroma pogledov, kar bi se zagotovo odrazilo na ustavno zagotovljeni pravici državljanov do obveščenosti. Ne pozabimo: Čim več pogledov mediji pokrijejo, bližje smo ustavno-pravnem pojmu informiranosti in svobodnega pretoka informacij.

Po našem mnenju gre za ukrep, ki je proračunsko izrazito kratkoročen in nespameten, dolgoročno pa prinaša negativne posledice za celotno panogo. V prvem polnem letu veljavnosti višje stopnje DDV bi bil državni proračun po naših izračunah – če pri tem ne upoštevamo padca naklade, ki bi ga ta ukrep zagotovo povzročil – „bogatejši“ za največ 15 milijonov evrov, medtem ko bi bil izplen že v drugem letu bistveno manjši, po nekaterih ocenah tudi za tretjino. Ob tem naj še enkrat opozorimo, da bi dvig stopnje DDV z 8,5 na 20 odstotkov v prvi fazi pahnil v stečaj večje število izdajateljev, ki spadajo med mala ali mikro podjetja in ki predstavljajo kar štiri petine vseh izdajateljev v državi.

Če bi prišlo do napovedanega dviga DDV za časopise in revije, bi bil takšen ukrep tudi v popolnem nasprotju s prakso v veliki večini držav Evropske unije, kar so v preteklosti že večkrat opozorili komisarji Evropske komisije. Večina držav članic je prav zaradi posebnega pomena tiskanih medijev za družbo, ki opravljajo temeljne demokratične funkcije obveščanja javnosti in nadzora političnih in oblastnih elit, tudi v času krize ohranila nižjo ali celo ničelno stopnjo DDV, ki jo podpirajo tudi mednarodne novinarske organizacije in združenja izdajateljev. Članice so na tak način pokazale razumevanje svobode medijev, obenem pa tudi dolžnost, da državljanom olajšajo dostop do informacij. Ob tem bi želeli poudariti, da so bili slovenski mediji v zadnjih letih tisti, ki so odkrili številne nepravilnosti, sume nezakonitih dejanj in druge družbene anomalije, na podlagi katerih so bile sprožene tudi policijske preiskave oziroma so bile podlaga za delo organov pregona. Na ta način so pokazali, da znajo in zmorejo opravljati svoje poslanstvo v demokratični družbi.

Posebej v kriznem času bi morali medijsko polje, ki pomeni ključno mesto javne razprave, vzpodbujati, stimulirati in ne zavirati ali dušiti, saj ravno preko medijev poteka pomembna izmenjava stališč in mnenj, kar lahko vodi tudi do novih rešitev, pomembnih za izhod iz krize. Ker realni, predvsem pa razumni, tako finančno kot družbeno vzdržni argumenti za dvig DDV za tisk ne obstajajo, pozivamo vlado, naj predlog o dvigu DDV za časopise in revije takoj umakne in namesto tega omogoči razmere, v katerih bodo lahko vsi mediji brez pritiskov „od zunaj“ opravljali svojo dolžnost. Ne smemo pozabiti, da smo mediji in novinarji v službi javnosti oziroma državljanov in ne vsakokratne oblasti. Tako pa moramo razumeti tudi napovedani dvig davčne stopnje – kot napad na pravico do obveščenosti in svobodo izražanja.

Aktivi novinarjev Dela, Dnevnika, Večera, informativnega programa TV Slovenija, Radia Slovenija, Primorskih novic, Dolenjskega lista in Štajerskega tednika, aktiv Celje DNS, uredništvi Mladine in Žurnala, Pomurski aktiv DNS, novinarji Gorenjskega glasa, Sindikat novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije.