Kolektiv informativnega programa TV Slovenija o pritiskih na ekipo Tarče

Stališče

Kolektiv informativnega programa TV Slovenija o pritiskih na ekipo Tarče

Kolektiv IP TV SlovenijaFoto: Gašper Andrinek

V Kolektivu Informativnega programa Televizije Slovenija najostreje obsojamo politični pritisk in diskreditiranje, ki ga doživljajo ekipa Tarče in voditeljica Erika Žnidaršič. Poziv k izredni seji programskega sveta, ugotovitve o »pakiranju škatel« in lažne informacije, ki so zaradi zadnje Tarče zaokrožile v javnosti, so nedopusten pritisk na novinarje in urednike v celotnem informativnem programu.

Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija je vodstvo RTV Slovenija v soboto pozval, naj se na diskreditiranje in politični pritisk najostreje odzove in zaščiti zaposlene.

Programske svetnike ob tem pozivamo, naj se vzdržijo posegov v uredniško in novinarsko avtonomijo ter spoštujejo Zakon o RTV Slovenija, Programske standarde in Statut RTV, ki v svojem 11. členu navaja: »Pri uresničevanju svojih pristojnosti je programski svet zavezan načelu politične neodvisnosti javne RTV Slovenija tako v razmerju do države kot tudi drugih formalnih in neformalnih centrov politične moči (načelo neodvisnosti).

Programski svet ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezani z objavo delov programa. Posamezni programski deli morajo biti skladni s programskimi standardi in merili.«