Izjava s shoda v podporo ERT

Stališče

Izjava s shoda v podporo ERT

Upravni odbor DNSFoto: dnevnik.si

1. Slovenski novinarji in novinarke izražamo podporo našim grškim kolegom in kolegicam, ki se te dni, tudi s pomočjo sodišča, borijo proti ukinitvi javne radiotelevizije ERT, za kar se je protiustavno, protidemokratično in brez kakršne koli strokovne javne razprave odločila grška vlada Antonisa Samarasa.

2. Obsojamo politično aroganco in ignoranco, ki sta ukinili ERT. Pod pretvezo varčevalnih ukrepov in po diktatu trojke je grška vlada nezakonito, samovoljno in enostransko posegla v obstoj javne radiotelevizije, kar je hkrati tudi poseg v pravice državljanov, ki jih številni mednarodni dokumenti opredeljujejo kot temeljne človekove pravice in politične svoboščine državljanov v demokratičnih družbah.

3. Izražamo tudi svojo solidarnost in podporo grškim novinarjem in zlasti kolegicam in kolegom z grške ERT, ki so svoje novinarsko delo opravljali kakovostno, ob spoštovanju poklicnih pravil in načel novinarske etike in so zagotavljali temeljno pravico ljudi do celovite in popolne obveščenosti. Ta je v času, ko so jim zaradi varčevalnih ukrepov odvzete ali omejene številne pravice, še toliko bolj ključna.

4. Od grške vlade zahtevamo, da nemudoma prekliče odločitev o ukinitvi javne ERT, da ponovno vzpostavi pogoje za njeno oddajanje in omogoči novinarjem in drugim zaposlenim, da se vrnejo na delo. O nujnih spremembah v strukturah javnih medijev morata v odprti javni razpravi spregovoriti stroka in civilna družba, ne pa zaprti politično-kapitalski krogi.

5. Grško vlado in evropsko komisijo kot sestavni del trojke, ki odmerja varčevalne ukrepe po EU, pozivamo, da se vzdrži ukrepov, ki spodjedajo temelje demokratične družbe v Grčiji in s tem EU. Od evropske komisije pričakujemo, da se do protidemokratičnih procesov v Grčiji nedvoumno opredeli in kot garant temeljnih demokratičnih pravic, na katerih je utemeljena EU, nemudoma ukrepa.

6. Apeliramo na slovensko vlado, da stori vse v njeni moči, da prepriča grško vlado k umiku ukrepov proti grški javni RTV in njenim novinarjem. Slovensko vlado pozivamo, da uporabi politični vpliv v okviru evropskega sveta, evropske komisije in širše v EU in prepreči nadaljnjo erozijo temeljnih človekovih pravic in svobode medijev v Grčijo in EU.

7. Perverzna zloraba demokracije in motenje svobodnega pretoka informacij nista le grški problem. Naslednji smo lahko mi. Zato naše kolege v Evropi in po svetu pozivamo k združitvi v boju za neodvisno novinarstvo, za varnejše pravne okvire novinarskega dela in boljše delovne razmere nasploh. Naše kolege na javnih radiotelevizijskih ustanovah pa spodbujamo, da zahtevajo bolj transparentno poslovanje svojih organizacij ter ga nadzirajo in v njem sodelujejo, kar prinaša tudi največjo korist javnosti in našemu poklicu.