Nadaljevali bomo aktivnosti, da takšen ukrep preprečimo

Stališče

Nadaljevali bomo aktivnosti, da takšen ukrep preprečimo

Upravni odbor DNSFoto: Igor Zaplatil, Delo

V DNS obžalujemo, da je vlada gladko ignorirala argumente domala vseh medijskih hiš, ki izdajajo časopise in revije, vsa opozorila novinarjev in stroke, da je dvig DDV za časopise in revije lahko izjemno močan, morda celo zadnji udarec temu delu medijske panoge.

Ministrski zbor je v imenu kratkoročnih finančnih učinkov za proračun prevzel odgovornost za zelo verjetno uničenje pomembnega temelja demokracije, kar tiskani mediji nedvomno so, obenem pa s tem zapira vsem državljanom dostop do informacij in različnih pogledov. Še vedno upamo, da bo državni zbor takšen proračunski predlog ustavil. V DNS bomo nadaljevali vse aktivnosti, da bi končno potrditev takšnega ukrepa preprečili.

Naj spomnimo, da smo vse argumente proti dvigu DDV strnili v včerajšnjem javnem pozivu vladi, ki so ga sopodpisali številna uredništva in aktivi medijskih hiš.