Nehajmo financirati občinske “medije”

Stališče

Nehajmo financirati občinske "medije"

Foto: Sašo Bizjak, Večer

Poziv ministrstvom za finance, javno upravo in kulturo

Društvo in sindikat novinarjev, Transparency International Slovenia, regijski časopisi in medijski strokovnjakinji ministrstva za finance, javno upravo in kulturo pozivamo, naj nemudoma odpravijo nedovoljene in netransparentne prakse financiranja oziroma nedovoljeno državno pomoč, ki jo občine namenjajo občinskim “medijem”. Ugotavljamo namreč, da gre za prakse finančnih pomoči “medijem”, ki nikakor niso v skladu s pravili podeljevanja državne pomoči, kot jih opredeljujeta Evropska komisija in Ministrstvo za finance.  Občinski “mediji” predstavljajo nelojalno konkurenco gospodarski panogi medijskega založništva in niso v javnem interesu, kot je zapisan v Zakonu o medijih (ZMed). Mestna občina Koper  se je prek svojega komunalnega podjetja Marjetica podala tudi v nakup deleža medijskega podjetja Primorske novice, o čemer je Računsko sodišče  konec leta 2015 zavzelo povsem jasno stališče, da je tovrstna gospodarska dejavnost  javnih podjetij neprimerna, nedopustna in nima pravne podlage v trenutno veljavni zakonodaji. Kljub temu se pojavljajo novi podobni primeri.

V razvid medijev je danes vpisanih več kot 140 občinskih “medijev”, čeprav glasila lokalnih skupnosti ne izpolnjujejo številnih zahtev ZMed.  4. člen zakona namreč jasno določa, kaj je javni interes na področju medijev, in natančno določa pogoje za financiranje programskih vsebin medijev z javnimi sredstvi. Občine, nekatere so ustanovile tudi posebna podjetja, pa povsem v interesu občinskih vodstev z javnimi sredstvi izdajajo svoje “medije” mimo teh določil. Prav tako občine presegajo naloge, ki so jim bile naložene z Zakonom o lokalni samoupravi, in posegajo na področje izdajanja medijev, za kar niso bile ustanovljene.

Podpisniki poziva od Ministrstva za finance, Ministrstva za kulturo in Ministrstva za javno upravo pričakujemo takojšnje ukrepanje, ukinitev nedovoljene državne pomoči za občinske “medije“ in uskladitev področne zakonodaje, ki bo onemogočala naštete anomalije. Hkrati predlagamo, da nedovoljeno državno pomoč, ki jo že leta na nepregleden in diskriminatoren način namenjajo za izdajanje občinskih “medijev”,  nadomesti poseben medijski sklad, ki bo v skladu z definiranim javnim interesom namenjen uresničevanju javnega interesa in zadovoljevanju komunikacijskih potreb občanov in občank prek profesionalnega novinarstva.

Besedilo celotnega poziva, ki smo ga poslali v vednost tudi predsedniku vlade dr. Miru Cerarju,  Računskemu sodišču RS in Sektorju za spremljanje državnih pomoči, je dostopno TUKAJ.