Imenovanje odgovorne urednice IP TV Slovenija je nezakonito

Stališče

Imenovanje odgovorne urednice IP TV Slovenija je nezakonito

Foto: Robert Balen, Večer

V Društvu novinarjev Slovenije izražamo podporo ustvarjalcem programa RTV Slovenija in še posebej uredništvu Informativnega programa TV Slovenija v njihovih prizadevanjih za ohranitev uredniške neodvisnosti in profesionalne integritete. Zadnja sporna poteza generalnega direktorja je nezakonito imenovanje odgovorne urednice Informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik. Generalni direktor ni spoštoval določb zakona o RTV Slovenija, ki predpisujejo, da ima uredništvo pravico predlagati svojega kandidata, če kandidat direktorja TV Slovenija ne prejme podpore uredništva. Po postopku se mora o kandidatih pred imenovanjem izreči programski svet. Generalni direktor je odgovorno urednico, ki ni prejela podpore uredništva, imenoval mimo predpisanega postopka, zato je njeno imenovanje nezakonito. Dejstva, da je bil postopek imenovanje odgovorne urednice nezakonit, ne more naknadno odpraviti niti izrekanje programskega sveta o kandidatu, ki je dobil podporo uredništva. Ker je generalni direktor odgovorno urednico s sklepom že imenoval, je imenovanje nezakonito, zato je treba razpis ponoviti.

Zahtevamo tudi ugotavljanje odgovornosti generalnega direktorja RTV Slovenija, saj je ta v skladu s 43. členom Statuta RTV Slovenija odgovoren za »zakonitost dela javnega zavoda RTV Slovenija«. Statut v 48. členu določa, da je razlog za prenehanje mandata generalnega direktorja, »če pri svojem delu ne ravna po zakonu in statutu, ne uresničuje sklepov programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija ali ravna v nasprotju z njimi oziroma če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči RTV Slovenija večjo škodo, zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda RTV Slovenija.« Prepričani smo, da so pogoji za razrešitev podani, zato programski in nadzorni svet pozivamo, da začneta postopek za razrešitev.

Določbe medijske zakonodaje, ki opredeljujejo avtonomijo uredništva, so bile sprejete prav za situacije, ko uredništvo nasprotuje imenovanju odgovornega urednika. Odgovorni urednik mora biti prvi človek uredništva in ne zadnji človek uprave, vodstva oziroma v tem primeru politike. Skupaj z drugimi uredniki mora vzpostavljati zid med komercialnimi, političnimi in drugimi interesi lastnikov oziroma ustanoviteljev medijev in uredništvi.