Nesorazmeren poseg sodišča v svobodo govora

Stališče

Nesorazmeren poseg sodišča v svobodo govora

Društvo novinarjev Slovenije se oglaša v zvezi s precedenčno odločitvijo okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, v primeru tožbe strokovne sodelavke Gimnazije Murska Sobota zoper izdajatelja spletnega medija sobotainfo.com, njegovo urednico, avtorja kolumne in snemalca spornega filma, v katerem je tožnica za pusta zaplesala erotični ples pred skupino dijakov. Prvostopenjsko sodišče je decembra 2011 razsodilo v korist medija, po uspešni pritožbi na višje sodišče pa je spremenilo svojo odločitev in 1. junija razsodilo v korist tožnice. Izdajatelju medija je naložilo plačilo odškodnine v višini 7650 evrov in sodne stroške, “preklic neresnične kolumne” in javno opravičilo.

Društvo novinarjev Slovenije meni, da je komentiranje spornih dejanj pedagogov, izvršenih v njihovem delovnem času, na javni šoli, vsekakor v javnem interesu. Tožnica se je s svojimi dejanji sama izpostavila potencialni kritiki javnosti. Strinjamo se lahko, da je avtor kolumne morda hodil po robu še dovoljenega, vendar pa je v luči sprejetih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) potrebno objavo presojati glede na njen namen in okoliščine. Ugotovljena objektivna žaljivost sama po sebi še ni zadosten razlog za pregon novinarja. Iz sodne prakse ESČP je namreč jasno razvidno, da je vedno treba skrbno pretehtati vse okoliščine domnevno spornega ravnanja novinarja. V skladu z ustaljeno pravno doktrino – in prakso ESČP – svoboda izražanja opravičuje poseg v pravice posameznika, kadar poseg zasleduje javni interes; kadar obstaja sorazmerje med tem interesom in škodo, ki jo poseg povzroči posamezniku; in kadar je poseg nujen v demokratični družbi. ESČP navaja visoko zaščito družbeno kritičnih komentarjev v družbeno aktualnih komentarjih in umetnosti, četudi dejansko pride do kršitve pravic posameznikov. Čeprav se strinjamo, da morajo mediji posege v zasebnost skrbno pretehtati, menimo, da je sodišče v Gornji Radgoni s svojo zadnjo odločitvijo nesorazmerno poseglo v svobodo govora.

Upravni odbor DNS