Peticija naprej, čakamo na odziv

Stališče

Peticija naprej, čakamo na odziv

Foto: Igor Zaplatil, Delo

Po ocenah stanovskih organizacij samo v večjih medijskih hišah pod ponižujočimi in prisilno sklenjenimi pogodbenimi pogoji dela najmanj 500 novinarjev, od tega je najmanj polovica tudi prikrito zaposlenih.

Novinarji zahtevamo od izdajateljev predvsem enakopravna pogodbena razmerja, skladna z veljavno delovno pravno in avtorsko zakonodajo, ter sanacijo nezakonitih prikritih zaposlitvenih razmerij.

Do danes je peticijo, v kateri smo novinarske organizacije zapisale zahteve po urejanju položaja pogodbenikov na trgu novinarskega dela, podpisalo 670 oseb (TUKAJ), pretežno novinarjev in novinark iz številnih medijskih hiš, tako zaposlenih kot pogodbenikov.

Peticijo bomo danes naslovili na posamezne izdajatelje medijev in jih pozvali k urejanju položaja v kolektivnih sporazumih z zastopniki pogodbenih sodelavcev. Podpisano peticijo bomo predali tudi parlamentarnemu odboru za kulturo in ministrstvu za kulturo.

Nosilce medijske politike hkrati pozivamo k tripartitnemu dialogu z novinarji in izdajatelji medijev, v katerem se bomo dogovorili za ukrepe sanacije stanja na trgu novinarskega dela in zoper razkrajanje javnega interesa na področju medijev. Prav tako pomembna kot ureditev prikritih zaposlitvenih razmerij, je zagotovitev ustreznih pogojev za tiste, ki bodo ostali v bolj fleksibilnih civilno pravnih pogodbenih razmerjih.

Iztok Jurančič, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije

Matija Stepišnik, predsednik Društva novinarjev Slovenije