Ni načrtov za javno televizijo brez uredništva

Stališče

Ni načrtov za javno televizijo brez uredništva

Foto: Luka Cjuha, Dnevnik

V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije podpiramo ugotovitve in zahteve kolektiva informativnega programa Televizije Slovenija (TVS), ki jih je naslovil na vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTV Slovenija). Zahtevamo, da jih vodstvo upošteva pri oblikovanju predloga Programsko-produkcijskega načrta za leto 2022 (PPN22), ki ga bo 29. novembra obravnaval Programski svet. Po naši oceni je ta predlog pripravljen pomanjkljivo, je strokovno sporen in bo imel za javno RTV uničujoče posledice na vsebinskem, vizualnem, razvojnem in kadrovskem področju, ki bodo nepopravljive za njeno uzakonjeno vlogo in pomen pri informiranju javnosti. Prav tako je predlog neodgovoren do javnosti, saj krči informativne vsebine na prvem sporedu in jih prestavlja na slabše gledane termine in na drugi spored, med drugim zunanjepolitične oddaje. Vzdrževanje mednarodne dopisniške mreže, ki poroča o dogajanju po svetu, je za javnost izrednega pomena.

Ugotavljamo tudi, da je bil postopek priprave predloga PPN izveden brez sodelovanja uredništva in glede na predpisane roke nepravočasno. Po statutu RTV Slovenija bi moral namreč generalni direktor usklajeni predlog PPN22 predložiti v potrditev programskemu svetu do 1. novembra. S tem se nadaljuje praksa izrivanja programskega sveta iz odločanja, ki smo ji bili priča v primeru razrešitve prejšnje direktorice TVS. Nepravočasna predložitev PPN močno skrajšuje čas in kakovost obravnave ključnega dokumenta delovanja javne RTV Slovenija v prihodnjem letu.

Statut RTVS v 92. členu zahteva, da generalni direktor pri pripravi PPN sodeluje z odgovornimi uredniki in strokovnimi vodji. Ob tem se upravičeno sprašujemo, kako, če sploh so bili v pripravo programske sheme Informativnega programa TVS vključeni odgovorna urednica in njej podrejeni uredniki, ki so zaradi neutemeljenih in strokovno nevzdržnih predlogov programskih sprememb odstopili. Statut zahteva tudi, da generalni direktor, preden soglaša s programskimi shemami, uredništvom omogoči, da izrazijo svoje mnenje, kar implicira, da je uredništvo pomemben sogovornik v pripravi PPN. Uredništvo očitno nasprotuje rešitvam v predlogu PPN, zato v stanovskih organizacijah zahtevamo, da ga generalni direktor umakne. Poudarjamo, da bomo spremljali dogajanje, uredništvom in posameznikom pa bomo še naprej nudili pomoč pri varovanju njihove integritete in interesov.

Predlog PPN22 in finančni načrt sta po naši oceni tudi v nasprotju s cilji razvojne strategije RTV Slovenija. Uničujoča politika zmanjševanja stroškov, ki jo s krčenjem programa in števila zaposlenih ter z rezi v izobraževanje načrtuje vodstvo, prinaša nepopravljive posledice za javni medij, s tem pa tudi za pravico državljank in državljanov do obveščenosti, torej za plačnike RTV-prispevka. Programski svet zato pozivamo, da predlog PPN22 v sedanji obliki zavrne.

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije